Odluka Senata Sveučilišta u Splitu

Senat Sveučilišta u Splitu je na 18. sjednici, održanoj 27. rujna, donio odluku o donošenju preporuke sastavnicama Sveučilišta u Splitu o odobravanju nastavka studija studentima koji su izgubili pravo studiranja.

Tekst Odluke može se vidjeti u prilogu.

Vezani dokumenti