Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

1. Stručni suradnik u Službi za financijsko - računovodstvene poslove i nabavu (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- znanje engleskog jezika,
- poznavnje rada na osobnom računalu.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti