In memoriam prof. emeritus dr. sc. Pavao Domančić

Dana 4. siječnja 2020. godine napustio nas je dr. sc. Pavao Domančić, professor emeritus, dugogodišnji profesor i znanstvenik Ekonomskog fakulteta te nekadašnji rektor Sveučilišta u Splitu. Komemoracija će se održati u petak, 10. siječnja 2020. godine s početkom u 12.30 sati u Vijećnici dekanata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

IN MEMORIAM

Prof. dr.sc. Pavao Domančić rođen je na Hvaru 27. svibnja 1932. Nakon završene srednje škole upisuje Ekonomski fakultet u Sarajevu, na kojem je diplomirao 1959. Na istom je fakultetu doktorirao i otpočeo svoju znanstvenu karijeru prošavši put od asistenta do izvanrednog profesora. 

1972. prof. Domančić prelazi u Split gdje u svojstvu prodekana radi na splitskom odjelu Fakulteta ekonomskih znanosti u Zagrebu. Prerastanjem i osamostaljivanjem ovog Odjela prvo u Fakultet organizacijskih i financijskih znanosti, a potom u Ekonomski fakultet, prof. Domančić postaje njegov prvi dekan. Na novoosnovanom Fakultetu izabran je u zvanje redovitog profesora na kolegijima Monetarne i Međunarodne financije.

Kao neumorni pregalac prof. Domančić aktivno doprinosi stvaranju koncepcije Sveučilišta u Splitu. Funkciju rektora Sveučilišta obnašao je u razdoblju od 1978. do 1980. 

Nastavna i znanstvenoistraživačka djelatnost profesora Domančića bila je izuzetno impresivna. Predavao je na brojnim poslijediplomskim studijima, bio mentor  diplomantima, magistrantima i doktorandima, od kojih su mnogi postali istaknuti gospodarstvenici ili znanstvenici. Posebno je posvećivao pozornost odgoju svojih asistenata, s kojima je predano radio i nesebično na njih prenosio svoje znanje i nastavno iskustvo. 

Kao plodonosni znanstvenik, profesor Domančić je aktivno sudjelovao u istraživačkim projektima kao i pisanju znanstvenih i stručnih članaka, studija, rasprava i knjiga. Karakteriziraju ga pri tome široki metodološki pristup, opsežnost obuhvata analiziranih problema te nadasve njegova spremnost da svoja teorijska i empirijska saznanja stavi u funkciju praktične primjene. Iskazivao je pri tome izrazitu misaonu dinamiku, istraživačku upornost i vrhunsku sposobnost za sustavnim poniranjem u materiju koju obrađuje. 

Profesor Domančić bio je sudionik brojnih konferencija u zemlji i inozemstvu. Početkom šezdesetih godina bio na specijalizaciji u Londonu na prestižnoj London School of Economics. U funkciji rektora Sveučilišta u Splitu, na poziv američke vlade, boravio je na studijskoj posjeti SAD-u gdje je obišavši brojna američka sveučilišta izučavao sustav permanentnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Njegova nastavna angažiranost na predmetima monetarnih i međunarodnih financija rezultirala je objavljivanjem triju značajnih udžbenika – ”Novac i kredit” (1970)., ”Monetarna ekonomija“ (1982). i ”Monetarne financije i financiranje razvoja” (1994). kojega je objavio u koautorstvu sa svojim tadašnjim asistentom prof.sc.dr. Nikšom Nikolićem. Svi su navedeni udžbenici dobili najveća priznanja kako znanstvene tako i stručne javnosti. Osim toga, zahvaljujući njegovoj inicijativi i organizacijskim sposobnostima pokrenuto je izlaženje Zbornika Ekonomskog fakulteta Split, čiji je bio višegodišnji glavni i odgovorni urednik. Uz to je profesor Domančić bio član uredništva većeg broja uglednih financijskih časopisa te recenzent velikog broja znanstvenih radova koji u njima objavljivani.

Uz nastavnu i znanstvenoistraživačku djelatnost, treba naglasiti da je profesor Domančić bio i izrazito društveno angažiran. U funkciji rektora, obnašao dužnost dopredsjednika Zajednice univerziteta Jugoslavije, bio je višegodišnji član Republičke komisije za dodjelu nagrada za znanost te predsjednik Komisije za dodjelu nagrade za znanost „Slobodne Dalmacije”. Osim toga, bio je i član Znanstvene sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije te član Upravnog odbora Znanstvene sekcije Saveza ekonomista Hrvatske.

Svojim predanim nastavnim, znanstvenoistraživačkim i društvenom radom profesor Domančić je zadužio kako znanstvenu tako i stručnu javnost ostavivši dubok trag kako na znanstvenom polju financija koje je sustavno izučavao, tako i na brojnim generacijama studenata na koje je nesebično prenosio svoje znanje. Njegovim gubitkom ostajemo prikraćeni za jednog vrsnog profesora i znanstvenika, ali istodobno i ponosni što smo ga poznavali i od njega učili.

Prof.dr.sc. Nikša Nikolić