Prijave za virtualnu mobilnost u sklopu projekta Europskog sveučilišta mora (SEA-EU)

U sklopu projekta Europskog sveučilišta mora (SEA-EU), čija je provedba započela na splitskom Sveučilištu u listopadu prošle godine, predviđen je niz aktivnosti virtualne mobilnosti, a sve u svrhu povećanja broja studenata te akademskog i neakademskog osoblja koji sudjeluju u programima razmjene. 

U pilot fazi provedbe virtualne aktivnosti, planira se početak provedbe projekta virtualne mobilnosti kroz metodu bilateralnih učionica. 

Ova aktivnost podrazumijeva umrežavanje dvaju nastavnika iz sličnih područja na području nastave. Na taj način, nakon što ih SEA-EU ured umreži sukladno prijavljenim kolegijima, jedan drugome pripremaju gostujuće predavanje te sudjeluju u regularnoj nastavi preko video poveznice. Na taj način se nastavnici međusobno povezuju, jačaju te studentima pružaju međunarodno iskustvo studiranja kao poticaj povećanja kvalitete uvjeta studiranja.

U prvoj fazi pozivamo sve nastavnike koji su voljni sudjelovati u pilot projektu da prijave svoj kolegij koji će se izvoditi i u akademskoj godini 2020./2021. Osim regularnog kolegija, nastavnici mogu prijaviti i cijeli kraći program (prijavni obrasci se nalaze u privitku). Ciljane skupine sudionika su preddiplomska razina studenata, kao i polaznici programa cjeloživotnog učenja.
Tehničku podršku realizaciji predavanja u sklopu virtualne mobilnosti osigurat će SEA-EU projektni ured Sveučilišta u Splitu. 

Molimo Vas da svoje teme dostavite SEA-EU projektnom uredu Sveučilišta u Splitu do kraja lipnja 2020. na e-mail adresu: seaeu@unist.hr

 

Vezani dokumenti