DAN SVEUČILIŠTA U SPLITU

Ovogodišnja, 47. proslava Dana Sveučilišta u Splitu zbog epidemioloških mjera obilježava se dva dana

Danas, prvi dan svečane proslave, u  Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Splitu dodijeljene su Rektorove nagrade te Plakete za izuzetan doprinos Sveučilištu kroz uvođenje i implementaciju društveno korisnog učenja, Plakete za institucionalizaciju društveno korisnog učenja te pehar najuspješnijoj sastavnici na UNISport ST natjecanjima.

Dobitnici Rektorove nagrade za izvrsnost su: Ena Jurić (Ekonomski fakultet), Marin Radić (Ekonomski fakultet), Matej Livajić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje), Alen Grebo (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje), Matej Šodan (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), Iris Belamarić (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije), Luka Ursić (Filozofski fakultet), Josip Radovan (Filozofski fakultet), Marin Tokić (Katolički bogoslovni fakultet), Marija Ljubica Čikeš (Kemijsko-tehnološki fakultet), Ana Vučak (Kemijsko-tehnološki fakultet), Roko Goreta (Kineziološki fakultet), Luka Mikić (Kineziološki fakultet), Ivan Čović (Medicinski fakultet), Ema Slapničar (Medicinski fakultet), Doris Lovrenčić (Pomorski fakultet), Anamarija Batinović (Pomorski fakultet), Zvonimir Kuzmanić (Pravni fakultet), Tina Vujčić (Pravni fakultet), Ivor Dukić (Prirodoslovno-matematički fakultet), Andro Petković (Prirodoslovno-matematički fakultet), Igor Ivanović (Umjetnička akademij, Lorena Dokša (Umjetnička akademija), Katarina Dražić (Sveučilišni odjel za studije mora), Sara Budan (Sveučilišni odjel za studije mora), Mia Belobrajdić (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti), Daria Mitar (Sveučilišni odjel za forenzične znanosti), Milena Vranješ (Sveučilišni odjel za stručne studije), Matko Grbeša (Sveučilišni odjel za stručne studije), Dario Gluvačević (Sveučilišni odjel zdravstvenih studija), Zvonimir Supičić (Sveučilišni odjel zdravstvenih studija).

Rektorovu nagrada za posebna postignuća dobili su:

 • „Međunarodna udruga studenata medicine hrvatska – CroMSIC „ s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, čiji su članovi: Luka Minarik, Marin Mihovilović, Ivan Čović, Donald Okmažić, Mia Leskur i Marija Franka Marušić.
 • Skupina studenata s Medicinskog fakulteta koji su od početka pandemije uključeni u organizaciju i rad Sveučilišnog COVID call centra, a čine: Ivan Čović, Jelena Šuto, Ana Vrdoljak, Silvia Dužević, Mihaela Kotarac, Nikolina Rađa, Manuela Sovulj, Josip Maslać; Filip Šegvić, Ivan Maleš, Frane Utrobičić i Petra Lerinc te Roko Glavinović s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
 • Danijela Musulin, studentica 5. godine Integriranog diplomskog filozofsko teološkog studija pri Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Splitu za angažiranost i izniman uspjeh kao voditeljice jedinstvenog studentskog projekta - Hrvatskog Nadzemlja.
 • Skupina studenata sa Sveučilišnog odjela za studije mora, a koju čine Petra Kundid, Andro Rudan, Matej Radić i Antonija Buzov - grupa studenata koja je osmislila i dizajnirala CBRO sustav za filtriranje morske vode i pročišćavanje od mikroplastike, uz mogućnost kretanja na daljinsko upravljanje i mjerenje drugih parametara.
 • Skupina studenata s Pravnog fakulteta, a koju čine Tomislav Milutinović, Loren Korlaet, Mario Jukić i  Antea Radić kao pobjednički tim na natjecanju MOOT COURT CROATIA 2020.
 • Marko Gerbus, student Umjetničke akademije za iznimne rezultate na području umjetnosti.
 • Toni Franjkić, student Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija za doprinos akademskoj i široj društvenoj zajednici.

 

Osim Rektorovih nagrada dodijeljene su i Plakete za izuzetan doprinos kroz uvođenje i implementaciju Društveno korisnog učenja.

Plakete je dobila:

 • grupa nastavnika  Ekonomskog fakulteta: doc. dr. sc. Slađana Pavlinović Mršić, izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović, izv. prof. dr. sc. Lana Kordić, doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković.
 • Grupa nastavnika i suradnika Kemijsko tehnološkog fakulteta; dr. sc. Ivana Carev, prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović, doc. dr. sc. Maša Buljac, prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović, izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko, dr. sc. Mirko Marušić.
 • Grupi nastavnika sa Sveučilišnog odjela za studije mora: izv. prof. dr. sc. Mirela Petrić i doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković.
 • Nastavnik s Pravnog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Davorin Rudolf.
 • Grupa nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta u Splitu: doc. dr. sc. Ivanka Buzov, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović Vranješ i dr. sc. Mila Bulić, poslijedoktorandica.

 

Plakete za izuzetan doprinos kroz institucionalizaciju Društveno korisnog učenja dobila je grupa nastavnika i suradnika Ekonomskog fakulteta u Splitu:

 • izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić
 • doc. dr. sc. Daša Dragnić
 • izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević
 • doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija
 • izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević
 • Lana Ugrčić, mag. oec.

 

Pehare za najbolje sastavnice na UNISPORT natjecanjima dobili su:

 1. mjesto – KINEZIOLOŠKI FAKULTET
 2. mjesto – FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
 3. mjesto – FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

U svom obraćanju rektor Sveučilišta u Splitu, prof.dr.sc. Dragan Ljutić prisjetio se godine iza nas, ali i svih onih uspjeha koje smo kao Sveučilište postigli unatoč pandemiji korona-virusa. Sveučilište u Splitu spretno je doskočilo „novom normalnom“ i za nastavu na daljinu dobilo od studenata ocjenu 4,8. Također, za seminare i predavanja, studenti su Sveučilište ocijenili opet izvrsnom ocjenom i to 4,6. Brojke dovoljno govore, zaključuje rektor Dragan Ljutić.

Ali prije svega, rektor se osvrnuo na studente Sveučilišta u Splitu, posebice one nagrađene Rektorovom nagradom, kao one na koje je cijelo Sveučilište izuzetno ponosno. Bez znanosti i znanja nema napretka,  a naše Sveučilište pridonosi rastu i razvoju ne samo grada ili županije već i cijele države.

Mi promišljamo strategiju življenja i kroz izradu Strategije grada i kroz dislokaciju pojedinih studija. Nije bitan samo grad u kojem živimo, bitno je i naše okruženje, naši manji gradovima u kojima su kroz cijeli niz stojeća postojale visokoškolske ustanove i koje ponovo trebaju život, napominje rektor Ljutić.

Sveučilište treba povezati s tržištem rada, a studenti u njega trebaju biti uključeni i prije nego završe fakultet kako bi što prije dobili posao. Mi imamo potpisan cijeli niz ugovora sa svim značajnim kompanijama u okvirima našeg grada, naše županije, ali i šire te, ne samo da brinemo za studente od početka studiranja, nego i nakon njegovog završetka, zaključuje rektor.