Kultura i umjetnost

Samostalna izložba slikarice Jagode Kecman „Likovna okrjepa ludizmom“

Samostalna izložba slikarice Jagode Kecman naziva „Likovna okrjepa ludizmom“ otvorit će se u subotu, 9. studenog, u 18.30 sati u Sveučilišnoj galeriji „Vasko Lipovac“. Umjetnica će se predstaviti  ciklusom novih radova  većih formata u tehnici akrilik na platnu. Izložbu će predstaviti i otvoriti kustos Tonći Šitin, a u svečanom dijelu otvorenja nastupit će  glazbeno-dramska umjetnica  Mejrema Reuter. Izložba ostaje otvorena do 19. studenog  2019. 

Iz teksta kataloga kustosa Tonća Šitina
(…) Radovi na ovoj izložbi rezultat su tih nastojanja, tijela, pokreti i nadasve ludizam u prirodi ne znače slikaričin bijeg u izolaciju i povlačenje u unutrašnji svijet, već je riječ o spajanju njezina affectusa s prirodom. Djeca i odrasli stvoreni su za igru, a kako se danas „izgubio kompas“ za boravak u prirodi, Jagoda, čije je djetinjstvo obilježeno upravo odrastanjem u seoskoj idili, upozorava na radost koja se tamo širi, beskonačan registar lebdjenja između motiva i oslobođene kolorističke imaginacije. U tim otvorenim prostorima kao da se traže posljednji trenuci radosti i lude sreće, fascinacija ljepotom i fantazijom u kojoj se igra odvija. Koloristička osjetljivost Jagode Kecman dala je brojnim scenama zvučnost i miris, kao da „rasuta u krhotine pokušava umiriti vrijeme, dohvatiti smisao, oprost i pogled u neko bolje sutra…“  Konačno, ova izložba daje slikarici priliku za neke nove početke, sabranosti i usavršavanje metjea,  za slikarsku kontemplaciju,  kako bi zajedno s nobelovkom Pearl Buck i njezinom „Dobrom zemljom“  mogla kazati da ne želi poput mnogih ljudi „gubiti male radosti, nadajući se velikoj sreći“. 

O autorici: 
Rođena u Omišu, osnovnu školu, gimnaziju i Ekonomski fakultet pohađala u Splitu. 2002. godine diplomirala je na Assenza akademiji iz Basela, odjel u Splitu, u klasi prof. Uda Grossklausa. Članica je udruga Vlaho Bukovac, Krug - Dugi Rat i Tilurium -  Trilj. 
Trenutačno obavlja dužnost predsjednice Umjetničke unije Vlaho Bukovac, gdje kao voditeljica humanitarne grupe članica godišnje osmisli i odradi oko 120 radionica za najmlađe, školsku djecu, studente, djecu s posebnim potrebama,  korisnike doma za nezbrinutu djecu Maestral te korisnike domova za starije i nemoćne na području Splitsko-dalmatinske županije.                                                 
Do sada je imala 45 samostalnih izložbi, a s različitim udrugama preko 120 u Splitu i inozemstvu. Okušala se i u pisanoj riječi  te je izdala 3 zbirke poezije, kao i priče iz svojega djetinjstva.