Međunarodna suradnja

2.krug Natječaja za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-Crna Gora

Sveučilište u Splitu dana 15. veljače 2021. raspisuje  2. krug Natječaja za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica IPA- Crna Gora

Tekst Natječaja 

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 15. 3. 2021.

Mobilnost se može realizirati u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2021./22. do zaključno s 15. 7. 2022.

Napomena:

Originalnu prijavu u papirnatom obliku prijavitelji će dostaviti osobno uz prethodnu najavu (Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Sinjska 2/III kat) na način kako je naznačeno u tekstu Natječaja.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu studija:

1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac za studente

2. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama

3. Europas CV na engleskom

4. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

6. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).

7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

8. Kriteriji sastavnice: SOSS, SOSM, POM

9. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

    Erasmus+ vodič

    Često postavljena pitanja Erasmus+