Međunarodna suradnja

Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+KA107 projekta -omotnica IPA- Crna Gora

Sveučilište u Splitu dana 14. 11. 2018. raspisuje Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica IPA- Crna Gora

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 21.11.2018.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2020.

Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja (Teaching/ Training):

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Europass CV na engleskom

3. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

4. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

5. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for TeachingStaff Mobility Agreement for Training) te kandidata.

6. Privola za slanje/objavu osobnih podataka

7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

8. Kriteriji sastavnica: POM FGAG SOSM
Erasmus+ vodič

Obrazac odluke o rang listi sastavnice