Međunarodna suradnja

Održan Erasmus+ Info dan za osoblje - Filozofski fakultet i Rektorat

U utorak 8. siječnja 2019. u Vijećnici Rektorata održao se Erasmus+ Info dan u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, a povodom Natječaja za Erasmus+ mobilnost osoblja u akad. god. 2018./2019.

Info dan održan je za nastavno i nenastavno osoblje Filozofskog fakulteta i Rektorata.

Iskazane su sve mogućnosti mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u programskim zemljama u sklopu programa Erasmus+ te dane upute za uspješnu prijavu na Natječaj.

Kao primjer dobre prakse, doc. dr. sc. Jagoda Granić i izv. prof. dr. sc Nikica Mihaljević govorile su o svom iskustvu mobilnosti u svrhu podučavanja, a Snježana Veršić iz Ureda za međunarodnu suradnju govorila je pak o svom iskustvu mobilnosti u svrhu osposobljavanja.