Međunarodna suradnja

Održan Erasmus+ Info dan za osoblje - Pravni fakultet

Na Pravnom fakultetu je u četvrtak, 10. siječnja, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizirao Erasmus+ Info dan povodom Natječaja za Erasmus+ mobilnost osoblja u akad. god. 2018./2019.

Info dan održan je za nastavno i nenastavno osoblje Pravnog fakulteta.

Na Info danu predstavljene su sve mogućnosti mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u programskim zemljama u okviru programa Erasmus+ te upute za uspješnu prijavu na Natječaj.