Međunarodna suradnja

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Stručni suradnik za poslijediplomske studije (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste) 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- iskustvo u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja financiranim iz fondova i programa EU,

- znanje engleskog i još jednog stranog jezika,

- znanje rada na računalu.

2. Administrator za EU projekte Sveučilišta u Splitu - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti :

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- iskustvo u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja financiranim iz fondova i programa EU,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti