Međunarodna suradnja

Održan Erasmus + Info dan stručne prakse - Pravni fakultet

Održan Erasmus + Info dan stručne prakse - Pravni fakultet

U srijedu, 03. travnja u 14 sati je održan Erasmus+ Info dan povodom produljenja mogućnosti ostvarivanja mobilnosti u okviru Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse ak. god. 2018./2019., do 31. svibnja 2020. godine.

Info dan se održao na Pravnom fakultetu u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

Na Info danu su prezentirane sve mogućnosti odrađivanja stručne prakse u programskim zemljama u okviru programa Erasmus+, te upute za uspješnu prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu Erasmus+ stručne prakse.