Međunarodna suradnja

Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

Asistent (1 izvršitelj) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM-REI (istraživanje, inovacija i edukacija) na Sveučilištu u Splitu, u punom radnom vremenu do kraja provedbe projekta ili do iskorištenja, odnosno odrađivanja svih sati osiguranih financiranjem u okviru Projekta, ovisno o tome koja od ove dvije okolnosti nastupi ranije

Uvjeti:

- sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta te općim aktima Sveučilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – iz traženog područja

- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

- poznavanje rada na računalu 

- izvrsno znanje engleskog jezika.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti