Međunarodna suradnja

Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Rukovoditelj odsjeka za savjetovanja studenata (Rukovoditelj odsjeka u područnoj službi – Položaj I. vrste), 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje psihologija (magistar psihologije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani psiholog) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva,

- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na poslovima u području sporta i rekreacije,

- iskustvo u organizacijskim poslovima,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

2. Stručni suradnik za praćenje nastavnih aktivnosti (Stručni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, zbog povećanog obima poslova

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti