GSI/FAIR u okviru programa programa Erasmus+ studentima Sveučilišta u Splitu nudi stručnu praksu

 

GSI/FAIR u okviru programa Erasmus+ studentima Sveučilišta u Splitu nudi stručnu praksu. 

GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research istraživački je centar u okolici njemačkoga grada Darmstadta koji se, među ostalim, bavi istraživanjima u području fizike plazme, atomske i nuklearne fizike, fizike materijala te medicinske fizike i biofizike. 

Trajanje stručne prakse: 3 mjeseca (moguće i duže)

Zainteresiranim kandidatima omogućen je smještaj, pristup knjižnici, kuponi za studentsku prehranu i korištenje bicikla za vrijeme boravka.

Više informacija o postupku prijave dostupno na sljedećoj poveznici: https://fair-center.eu/get_involved

Letak 1    Letak 2