Najave i događanja

Predstavnice Izvršne agencije za podršku poduzetništvu Europske komisije u posjetu Sveučilištu u Splitu

U sklopu ljetne škole za koordinatore Europske poduzetničke mreže (eng. Enterprise Europe Network) Sveučilištu u Splitu posjetila je Natalia Martinez Paramo, rukovoditeljica jedinice za provedbu programa COSME (kompetitivnost malih i srednjih poduzetnika) i Muriel De Grande, rukovoditeljica Odjela za monitoring i evaluaciju pri Izvršnoj agenciji za mala i srednja poduzeća (EASME). Tom prigodom sastali su se s rektorom prof.dr.sc. Draganom Ljutićem, prorektoricom za znanost i inovacije porf.dr.sc. Leandrom Vranješ Markić i rukovoditeljem Ureda za projekte i transfer tehnologije Nikolom Balićem.

Sveučilište u Splitu dio je Europske poduzetničke mreže od 2008. godine kada su prve aktivnosti započele na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a provode se na razini cijelog sveučilišta od 2011. godine. Mreža pruža potporu i savjet gospodarstvenicima diljem Europe te im pomaže iskoristiti mogućnosti Europske Unije i jedinstvenog europskog tržišta. Usluge EEN Mreže specifično su kreirane za male i srednje poduzetnike (MSP) ali su dostupne i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima u cijeloj Europi.

Europska poduzetnička mreža sastavljena je od gotovo 600 partnerskih organizacija i institucija (komore, agencije, instituti, ..), pruža odlične kontakte i poveznice u 54 zemlje i 92 konzorcija: EU28, Norveška, Island, zemlje kandidatkinje (Crna Gora, Srbija, Turska, Makedonija), Švicarska, treće zemlje (Armenija, Čile, Rusija), te povezuje preko 4.000 eksperata s područja poduzetništva, inovacija i transfera tehnologije s ciljem promidžbe konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i europskoj razini pa i šire.

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća Europske komisije (EASME) upravlja programima EU-a kojima se malim poduzećima pomaže da budu konkurentna, te programima za istraživanje, zaštitu okoliša, energiju i ribarsku industriju. Agencija pruža pomoć u upravljanju te potporu korisnicima i podnositeljima zahtjeva u sljedećim programima EU-a: COSME, Obzor 2020., LIFE, Fond za pomorstvo i ribarstvo, pilot-program „Brzim putem do inovacija”, „Inteligentna energija – Europa” i Inicijativa za ekološke inovacije.

Cilj Agencije je osigurati da se programima EU-a ostvaruju rezultati, te pružiti značajni doprinos Komisiji za obavljanje zadataka u okviru politika. Agencija je povezana sa 7 glavnih uprava Europske komisije (RTD, ENER, CONNECT, GROW, MARE, ENV, CLIMA) i u proteklom periodu osigurala je financiranje u vrijednosti od 10,4 milijardi € kroz 3550 projekata.