Najave i događanja

Rang liste kandidata koji su ostvarili pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija te Mediteranska poljoprivreda

Sveučilište u Splitu objavljuje rang liste kandidata koji su ostvarili pravo upisa u prvu godinu studija temeljem Natječaja za upis u preddiplomski sveučilišni studij Hotelijerstvo i gastronomija i preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda, objavljenog 19. rujna.

Vezani dokumenti