Najave i događanja

Izvođenje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti Zgrade tri fakulteta

Na Pomorskom fakultetu u Splitu u četvrtak, 18. lipnja, obilježeno je službeno uvođenje izvođača u posao prema Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i elektroinstalacijskih radova za dizalice topline i solare koji je sklopljen između Sveučilišta u Splitu i Zajednice gospodarskih subjekata: Espera d.o.o. i Konus građenje d.o.o. te Ugovora o javnoj nabavi radova na adaptaciji prostorija laboratorija u svrhu implementacije opreme i hladna soba, koji je sklopljen između Sveučilišta u Splitu i poduzeća Novoterm d.o.o. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 5.082.812,61 kn s PDV-om. Stručni nadzor nad ugovorenim radovima provoditi će Institut IGH d.d.

Ugovoreni radovi realiziraju se u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.01.1.1.02.0018), koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ (referentna oznaka poziva: KK.01.1.1.02.) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Realizacijom predmetnih Ugovora doprinosi se realizaciji specifičnog cilja projekta koji se odnosi na unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, kao i sustav upravljanja Zgradom tri fakulteta u svrhu snižavanja ulaznih troškova održavanja i utroška energenata, te objedinjenog upravljanja korištenjem svih prostorija, laboratorija, opreme i zavoda u sklopu nabave znanstveno-istraživačke opreme.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 85.142.157,88 kuna, od čega je iznos koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima 82.870.870,38 kuna. Nositelj projekta je Sveučilište u Splitu, a projektni partneri su Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splite te Pomorski fakultet u Splitu. Razdoblje provedbe projekta je od 01. rujna 2018. do 01. travnja 2021. godine. Realizacijom ovog projekta Sveučilište u Splitu će zajedno s partnerima projekta doseći novu razvojnu stepenicu ka novim istraživanjima i stručnom radu.

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz  Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sveučilišta u Splitu.