Najave i događanja

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 26. lipnja 2020. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. 

Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.

 

Vezani dokumenti