Najave i događanja

Poziv nastavnom osoblju i studentima!

U uredu SEA-EU alijanse nikada nije dosadno. Trenutno je u procesu organizacija treninga za studente pod nazivom "Research excellence" (projektni zadatak SEA-EU 5.2). 

Trening bi se sastojao od šest različitih modula i edukacije bi držali nastavnici alijanse. Stoga, pozivamo sve nastavnike Sveučilišta u Splitu  koji imaju iskustva u držanju edukacije na navedene teme da se slobodno prijave. Ako žele, nastavnici mogu biti i mentori.

Moduli:

  • Module 1: Planning research in the context of existing knowledge
  • Module 2: Data collection, interpretation, and presentation
  • Module 3: Responsible science 
  • Module 4: Technology transfer 
  • Module 5: Writing a research article
  • Module 6: Publishing a research article

Više detalja možete pronaći na poveznici: SEA-EU 5.2. - Call for lecturers and tutors - Google obrasci

Osim toga, SEA-EU projekt nudi studentima priliku za pilot akcije. Sljedeće ljeto nekoliko studenata će moći sudjelovati u summer reserach praksi za studente preddiplomskih studija te u praksi na temu pisanja diplomskih radova uz mentoriranje stranog mentora u jednoj od zemalja alijanse, za studente diplomskih studija.

Foto: Leon (UnSplash)

Više informacija na poveznicama:

Preddiplomci: SEA-EU 5.2. - Call for Bachelor students - Google obrasci

Diplomci: SEA-EU 5.2. - Call for Master students - Google obrasci

Također, potrebno je naglasiti kako SEA-EU nudi priliku našim nastavnicima da mentoriraju strane studente u pisanju njihovog magistarskog rada, ali i aktivno predlažu teme radova. Više informacija nalazi se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti