Otvorena nova adresa e-pošte covid19@unist.hr

Uz broj telefona 099/COVID19 odnosno 099/2684319 koji je na raspolaganju svim studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Splitu, javiti se mogu na novootvorenu adresu e-pošte covid19@unist.hr.