Svečano proslavljen Dan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu!

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu (KBF) u četvrtak, 19. svibnja u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, proslavio je svoj Dan te je u toj prigodi Fakultet dodijelio priznanja, nagrade i zahvalnice, kao i diplome i svjedodžbe.

Svečanost je započela euharistijskim slavljem koje je u kapeli Nadbiskupskoga sjemeništa u Splitu predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Dražen Kutleša u koncelebraciji s dekanom KBF-a don Mladenom Parlovom, profesorima i odgojiteljima. Nadbiskup je u svojoj propovijedi polazeći od evanđeoskoga teksta govorio o: ostajanju u Isusovoj ljubavi, čuvanju njegovih zapovijedi te otvaranju i usmjeravanju k radosti.

Po završetku euharistijskoga slavlja uslijedio je akademski čin u velikoj sjemenišnoj dvorani. Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mladen Parlov uputio je dobrodošlicu svima nazočnima, osobito velikom kancelaru KBF-a u Splitu nadbiskupu Kutleši, prorektoru za nastavu Sveučilišta u Splitu prof. dr. Goranu Kardumu, prorektoru Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Splitu prof. dr. Roku Mišetiću, zamjeniku pročelnika Ureda župana Splitsko-dalmatinske županije gospodinu Ivanu Baćku, dekanu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu prof. dr. Marku Ercegu, dekanima fakulteta sastavnica splitskog Sveučilišta koji su uputili svoje čestitke, ravnatelju Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu don Vedranu Toriću, rektoru Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu don Đulianu Trdiću, nastavnicima, studentima, osoblju Fakulteta i nazočnoj rodbini i prijateljima diplomanata. Zahvalio je spomenutima na izvrsnoj suradnji kroz proteklo vrijeme izrazivši nadu da će tako biti i u buduće.

U ime rektora splitskog Sveučilišta prof. dr. Dragana Ljutića i u svoje osobno ime nazočnima se obratio prorektor Kardum. Naglasio je kako je KBF bitna sastavnica Sveučilišta koje broji blizu 20.000 studenata i 2.000 zaposlenika. To je živo tijelo koje daje puls ovome gradu i županiji, našem području koje je rasadnik mladih i naša budućnost. Kao prorektor za nastavu izrazio je želju da splitsko sveučilište i dalje razvija svoje programe, ali zadržavajući identitet koji krasi Katolički bogoslovni fakultet. Istaknuo je važnost i ljepotu raznolikosti unutar sveučilišnog Kampusa te izrazio nadu da će se u nadolazeće vrijeme u njemu otvoriti bolji prostor za kapelu.

Sve nazočne pozdravio je veliki kancelar KBF-a mons. Kutleša čestitavši Dan Fakulteta studentima i profesorima, osobito diplomantima i nagrađenim studentima. U svom govoru stavio je naglasak na važnost razlučivanja dobra od zla kako u društvu tako i u ljudima te na kršćanski odgovor na zlo koji je usmjeren na prokazivanje zla ali i spašavanje grešnika. U tom svjetlu podsjetio je na Platonovu analizu društva koja nastoji dati dijagnozu, uočiti problem i njegov uzrok te ponuditi rješenje. „Platon je uočio da je problem u društvu zlo, odnosno da ljudi nemaju vrline i da žive u porocima. Uzrok je vidio u neznanju ljudi, a rješenje u tome da se trebamo vratiti vrlinama i da trebamo živjeti (tada nije bilo kršćanstva) onako kako dostoji svakom čovjeku. Tvrdio je da trebamo više učiti, više stjecati znanja. Mislim da bi naš fakultet trebao biti moralna vertikala, putokaz drugim fakultetima i biti kompas koji usmjerava u pravom smjeru“, istaknuo je dr. Kutleša.

U nastavku je potaknuo profesore i studente na razlučivanje dobra od zla, jer zlo uvijek treba osuditi a čovjeka, pa i onoga koji čini zlo, nastojati spasiti. „Možda je u današnje vrijeme često puta problem što se nastojimo svidjeti društvu i pri tome činimo kompromise koji mogu biti na štetu Crkve i našega duhovnog života“, kazao je veliki kancelar te pozvao profesore da poučavaju ono što Crkva od njih traži: nauk Katoličke Crkve a ne da iznose svoje mišljenje koje nije u skladu sa crkvenim naukom. U tom svjetlu pozvao je studente i diplomante da budu svjesni odakle su krenuli i kamo idu, da im znanje koje su primili na ovom fakultetu bude plodonosno. Svrha KBF je odgojiti ljude kako bi slijedili Isusov put, njegovu istinu i život, a ne različite putove koje iznose različiti ljudi. „Zato svima vama dragi profesori i studenti želim da prije svega budete dobri i pošteni ljudi, pravi profesori, studenti, vjeroučitelji da svjedočite ono što ste ovdje naučili u prvom redu svojim životom ali i svojim zvanjem“, poručio je veliki kancelar Fakulteta.

Dekan prof. Parlov iznio je izvješće o radu Fakulteta, kazavši kako su u proteklom razdoblju usvojeni novi pravilnici na Fakultetu: Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata poslijedoktoranada i mentora, Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika KBF-a i Pravilnik o mentorstvu na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a. Isto tako, usvojene su Izmjene i dopune Pravilnika o radu katedri te Izmjene i dopune Pravilnika o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a. Kroz proteklu godinu nastavnici KBF-a objavili su 11 knjiga, 44 znanstveni rad, te 38 ostalih radova.

„Ovomu treba dodati 38 nastupa naših nastavnika na znanstvenim i 22 nastupa na stručnim skupovima i seminarima, od kojih su neke i sami organizirali, preko dvadeset predstavljanja znanstvenih i književnih djela, uključenost u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata“, kazao je dekan spomenuvši i međunarodne simpozije koji su upriličeni u organizaciji i suorganizaciji Fakulteta te otvorenje Centra za mletačke, hrvatske i osmanske studije.

Na integriranom filozofsko teološkom studiju, te na preddiplomskom i diplomskom teološko-katehetskom studiju 2021./2022. upisano je ukupno 150 redovitih studenata. Od toga 93 studenata i studentica na integriranom filozofsko-teološkom studiju, 35 studenata i studentica na preddiplomskom teološko-katehetskom studiju, te 22 studenata i studentica na diplomskom teološko katehetskom studiju. Dva poslijediplomska studijska programa, Kršćanstvo i suvremena kultura te Povijest Crkve i kršćanskih institucija pohađa 31 student. Uz 33 nastavnika, od čega 20 u znanstveno-nastavnom zvanju, na KBF-u je zaposleno 12 djelatnika na administrativnim i 5 na tehničkom poslovima. Kroz protekle tri godine službu prodekana vršili su: izv. prof. dr. sc. Josip Dukić i doc. dr. sc. Ante Akrap.

Tijekom protekle ak. god. 39 studenata su s uspjehom završili predviđene studijske programe: 13 prvostupnica (baccalaurea) i prvostupnika (baccalaureus) katehetike, 14 magistara i magistrica katehetike i 12 magistara i magistrica teologije. Obranjena su četiri licencijata (Petar Komljenović, Silvana Dragun, Ana Peroš i Darko Rapić, i dva doktorska rada (Petar Milanović Litre i Bruno Petrušić).

Sukladno Pravilniku o nagrađivanju KBF-a u Splitu nekoliko studenata primilo je nagrade za najbolji uspjeh. Priznanja su dodijeljena: Robertu Maretiću koji je akademske godine 2020./2021. odslušao cjeloviti program prve godine Integriranoga preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija s prosječnom ocjenom 5,00; Stipi Mlikotiću koji je akademske godine 2020./2021. odslušao cjeloviti program druge godine Preddiplomskoga teološko-katehetskog s prosječnom ocjenom 4,67 te Miji Novaković koja je akademske godine 2020./2021. odslušala cjeloviti program prve godine Diplomskoga teološko-katehetskog studija s prosječnom ocjenom 4,60.

Priznanje je dodijeljeno i najboljim diplomanticama na Diplomskomu teološko-katehetskom studiju: Matei Popović koja je završila sveučilišni Diplomski teološko-katehetski studij s prosječnom ocjenom Izvrstan (4,59), Luciji Sinovčić koja je završila sveučilišni Diplomski teološko-katehetski studij s prosječnom ocjenom Izvrstan (4,59) te najboljoj diplomantici na Integriranomu filozofsko-teološkom studiju Katarini Zrno koja je završila sveučilišni Integrirani filozofsko-teološki studij s prosječnom ocjenom Izvrstan (4,66). Fakultet je dodijelio i dvije godišnje nagrade profesorima: prof. dr. sc. Jadranki Garmaz za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima i prof. dr. sc. Ivanu Bodrožiću za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu.

Povelje zahvalnosti prigodom odlaska u mirovinu dodijeljene su: prof. dr. sc. Ivanu Tadiću i gospođi Mariji Jurišić kao zahvalu za dugogodišnji rad u toj ustanovi. Akademski čin uzveličao je komorni zbor bogoslova pod ravnanjem s. Lidije Matijević, prof.

Piše/foto: Silvana Burilović Crnov/Tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije