Preporuka rektora prof. dr. sc. Dragana Ljutića za održavanje kolokvija i ispita

Na osnovu članka 16. Statuta Sveučilišta u Splitu rektor prof. dr. sc. Dragan Ljutić donio je preporuku dekanima i pročelnicima sastavnica Sveučilišta u Splitu da se zbog epidemiološke situacije prilagodi održavanje kolokvija i ispita.

Tekst preporuke u cijelosti nalazi se u prilogu.

Vezani dokumenti