Prof. dr. sc. Marko Trogrlić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu izabran za dopisnog člana Austrijske akademije znanosti u Beču

Austrijska akademija znanosti (Österreichische Akademie der Wissenschaften) u Beču je na svojoj sjednici održanoj 22. travnja 2022. izabrala prof. dr. sc. Marka Trogrlića, redovitog profesora na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za svog dopisnog člana. Prof. Trogrlić je na to mjesto izabran na prijedlog Akademijina filozofsko-povijesnog razreda (philosophisch-historische Klasse) a zbog svojih znanstvenih postignuća na području povijesne znanosti.

Austrijska akademija znanosti sa sjedištem u Beču utemeljena je 1847. godine kao Carska akademija znanosti  i ove godine proslavlja svojih 175 godina od utemeljenja. Najveća je i najvažnija državna znanstvena vansveučilišna ustanova u Republici Austriji, koja u svojih 25 istraživačkih Zavoda i svojom izdavačkom kućom (Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften) razvija bogatu znanstveno-istraživačku i izdavačku djelatnost na području humanističkih, društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti.

Prije izbora prof. Trogrlića, u zadnjih pola stoljeća iz Hrvatske su, s područja humanističkih znanosti, za dopisne članove Austrijske akademije znanosti bili izabrani slijedeći naši znanstvenici i sveučilišni profesori: Grga Novak, povjesničar i arheolog, (izabran 1963.), Josip Hamm, slavist,  (izabran 1964.), Zdenko Škreb, germanist, (izaban 1983.), Radoslav Katičić, jezikoslovac, (izabran 1981.) te Ivan Golub, teolog, (izabran 1989.).   

 

Izvor: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu