ZAŠTO STUDIRATI NA KATOLIČKOMU BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U SPLITU?

...izgradnja boljega, humanijega i pravednijega društva

Završetkom studijskih programa na  Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu ispunjavaju se akademski uvjeti za obnašanje crkvenih službi, otvara se mogućnost djelovanja u znanstveno-istraživačkomu radu na području teologije, humanističkih i društvenih znanosti te vjeroučiteljskoga rada u školi i katehetskoga u vjerničkoj zajednici te društveno-kulturnog rada u kojem se zahtjeva humanističko obrazovanje.

KRATKA POVIJEST FAKULTETA

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu smješten je u zgradi Centralnoga bogoslovnog sjemeništa iz 1868. godine. Nastao je 1997. godine udruživanjem Teologije u Splitu i Franjevačke teologije u Makarskoj koje su od godine 1995. bile  uključene u Sveučilište u Zagrebu, kao područni studiji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Ugovor o udruživanju i osnivanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu između Teologije u Splitu i Franjevačke Teologije u Makarskoj  potpisan je 30. rujna 1997. godine.

Ugovor o radu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Splitu potpisan je 9. srpnja 1999., a istoga je dana Kongregacija za katolički odgoj u Vatikanu izdala uredbu o osnivanju toga Fakulteta.

OPĆI CILJ ŠKOLOVANJA NA KATOLIČKOMU BOGOSLOVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U SPLITU

Opći cilj je postići da studenti koji završe studij budu osposobljeni i motivirani za izgradnju boljega, humanijega i pravednijega društva, a da nastavnici postanu prepoznatljivi po idejama i sudjelovanju u razvoju znanosti te da budu nositelji inicijativa u promicanju dijaloga sa svijetom i kulturom. Kao znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Splitu, kroz organizaciju brojnih znanstvenih skupova, najčešće s međunarodnim sudjelovanjem, KBF pruža veliki doprinos humanističkih znanosti na matičnomu sveučilištu, ali i humanističkim znanostima općenito.

 

STUDIJSKI PROGRAMI:

Kompetencije koje se stječu završetkom studija su teološko-pastoralna i nastavna osposobljenost, te osposobljenost za đakonat i prezbiterat. Studenti/ce poznaju i razumiju interpretiranje temeljnih tekstova kršćanstva, filozofijske misli, povijesti kršćanstva, crkvenih dokumenata, dinamike teološke misli, društvene relevantnosti vjere i njezinih izričaja.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija su osposobljenost za diplomski teološko-katehetski studij, osnovno poznavanje nastanka i razvoja kršćanstva i Katoličke Crkve, kršćanskoga vrednovanja zbilje, kršćanskoga morala te temeljnih vještina odgoja.

 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija su osposobljenost za odgojni i nastavni rad u katehezi i vjeronauku. Poznavanje i razumijevanje nastanka i razvoja kršćanstva. Osposobljenost za korištenje crkvenih dokumenata i smjernica.

 

 • Poslijediplomski studij "Kršćanstvo i suvremena kultura", stječe se akademski stupanj licencijata (magistar znanosti) humanističkih znanosti, polje teološke znanosti s naznakom specijalizacije (grane). Stječe se akademski stupanj doktorata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti s naznakom specijalizacije (grane).
 • Poslijediplomski studij "Povijest teologije i kršćanskih institucija" stječe se akademski stupanj licencijata (magistar znanosti) humanističkih znanosti, polje teološke znanosti s naznakom specijalizacije (grane). Stječe se akademski stupanj doktorata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti s naznakom specijalizacije (grane).

Kompetencije koje se stječu završetkom poslijediplomskoga studija su znanja i vještine za samostalni znanstveni rad na znanstvenomu polju teologije, osobito na području izabrane tematske cjeline (specijalizacije) iz koje je student/ica izradio doktorski rad.

Završetkom dvogodišnjega specijalističkog studija za postignuće licencijata student/ica stječe sposobnosti na dvije razine: očekuje se da je osposobljen za znanstveno istraživanje, a na nastavnoj razini osposobljen je za poučavanje na teološkim fakultetima u crkvenoj nadležnosti.

Završetkom doktorata očekuje se da  je student/ica: uznapredovao u znanstvenoj zrelosti; ovladao metodom i tekstovima svoje specijalizacije; svojim  doktorskim radom doprinio napretku (teološke) znanosti; stekao status znanstvenika, te time postao osposobljen za  nastavak znanstveno-istraživačkoga rada unutar izabranoga studijskog područja. 

 

ZAŠTO BAŠ  KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU?

 • Katolički bogoslovni fakultet dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.

 

 • KNJIŽNICA KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu može se pohvaliti i bogatom knjižnicom čiji je ukupni fond oko 50.000 svezaka, od toga: građe iz 16. st. 107 svezaka, građe iz 17 st. 314 svezaka, građe iz 18. st. 1740 svezaka te građe iz 19. st. (do 1850.) 2.665 svezaka.

Iz fonda izdvajamo:

 • Inkunabule (3 - iz godina 1471., 1498. i 1499.) i knjige iz 16. stoljeća
 • Izdanja na hrvatskom jeziku iz razdoblja od 17. do polovice 19. st.
 • Djela hrvatskih pisaca na latinskomu jeziku
 • Rimska izdanja glagoljaških misala i brevijara
 • Komplet novina „Dalmazia cattolica - Katolička Dalmacija“
 • Građa don Frane Bulića o starokršćanskoj Saloni
 • Bulićev primjerak časopisa „Bullettino di archeologia e storia dalmata“ s njegovim marginalnim bilješkama.

 • IZVANNASTAVNI ANGAŽMAN STUDENATA KATOLIČKOGA BOGOSLOVNOG FAKULTETA U SPLITU

Sudenti/ce svoju ljubav prema pisanju i duhovnoj misli mogu razviti pišući u „Odrazu“ - časopisu studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, mogu se uključiti u rad  udruge studenata teologije „Stridon“  kojoj je cilj postizanje i ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva studenata teologije, promicanje teologije kao znanosti i nastavnoga predmeta kako bi se odgovorilo potrebama suvremenog društva ili udrugu „Hrvatsko Nadzemlje“ koja djeluje pri Uredu za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije, koja okuplja mlade na redovitim mjesečnim susretima gdje  se raspravlja o važnim društvenim pitanjima.

 • PROFESIONALNI ANGAŽMAN

Po završetku studija na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, uz spomenute mogućnosti, moguće je zapošljavanje u: crkvenim ustanovama, znanstveno-istraživačkim ustanovama (institutima), kulturnim ustanovama, državnim ustanovama, obavijesnim sredstvima, izdavačkoj djelatnosti, udrugama civilnoga društva i dr. Mogućnosti rada u različitim oblicima pružanja duhovne pomoći, rada u misijskim zemljama te rada koji zadire u šire kulturno djelovanje: izdavaštvo, rad u sredstvima društvenoga priopćavanja, crkvena administracija, bibliotekarstvo, arhivistika, dušebrižništvo, obiteljska savjetovališta, etička povjerenstva.

...

Još puno toga čeka vas na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu kako mu i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Drugim riječima, upisati studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu znači disati ovaj mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije to mala stvar.

Za više informacija posjetite www.kbf.unist.hr ili se slobodno se obratite referadi KBF-a u Splitu na mail: office@kbf-st.hr ili broj telefona: +385 (0)21 308-300

Vidimo se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu!