ZAŠTO STUDIRATI NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Od pamtivijeka ljudi su svjesni da je zdravlje produkt harmonije duha i tijela. Razvoj zapadne civilizacije, modernizacija, napredak tehnologije i industrijalizacija proizvodnje hrane učinilo je od čovjeka sjedilačko biće kojeg vodi neumjerenost u konzumaciji gotovih jela i pića visoke kalorijske, a niske hranjive vrijednosti. Čovjek je polako postao sve što ono što po svojoj prirodi zapravo nije. Više no ikada potrebni su nam visokoobrazovani kineziolozi koji su u mogućnosti savjetovati i voditi ljude kroz tešku bitku eliminacije štetnih životnih navika i vraćanja ravnoteže potrebne za čovjekov dugovječan i kvalitetan život.

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu osnovan je 4. srpnja 2008. godine i najmlađa je sastavnica splitskog Sveučilišta. Sam studij kineziologije u Splitu ima dugu tradiciju. Institucijska djelatnost današnjeg fakulteta datira još od akademske godine 1954. kada se ovaj studij nalazio u sklopu Više pedagoške škole.

Zalaganje djelatnika Zavoda za kineziologiju u posljednjih deset godina, a posebno tijekom prilagodbe visokoškolskih institucija Bolonjskom procesu, uz rastući broj mladih znanstvenika te svekoliku podršku stručne i znanstvene zajednice, rezultiralo je osnivanjem studija kineziologije kao samostalne sastavnice Sveučilišta u Splitu. Od svojih skromnih početaka, sa samo tri stalno zaposlena profesora, danas Kineziološki fakultet u svom sastavu ima 35 nastavnika i 15 zaposlenika nenastavnog osoblja.

Na Fakultetu se izvodi studij na kojem se školuju visoko kvalitetni stručnjaci iz područja kineziologije, osposobljeni za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja (od predškolskog do sveučilišnog). Isto tako, studenti se educiraju i za provođenje sportskih aktivnosti selekcioniranih skupina na svim razinama natjecateljskog sporta djece, mladeži i odraslih te za rekreacijske aktivnosti odraslih osoba. Također se osposobljavaju za provođenje kineziterapijskih postupaka i programa prilagođenim osobama sa posebnim potrebama. Fakultet već dugi niz godina ima uspješnu međunarodnu suradnju s Fakultetima za sport iz Europe i regije, kao i međusobnu suradnju sa Fakultetima i institucijama u Hrvatskoj. Nastavnici KIF-a sudjeluju kao voditelji i suradnici u nizu znanstvenih projekata. Ujedno je Fakultet bio organizator i nekoliko znanstveno-stručnih skupova i konferencija.

STUDIJSKI PROGRAMI

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Preddiplomski studij kineziologije izvodi se kroz tri studijske godine. Student završetkom studija stječe 180 ECTS-a. Na prvoj i drugoj studijskoj godini studenti slušaju i polažu isključivo obvezne predmete. Pri upisu na treću godinu studija, studenti biraju i jedno izborno usmjerenje. Ponuđena su usmjerenja određenih sportova, rekreacije i fitnesa, kondicijske pripreme sportaša, osobnog trenera i kineziterapije.

Završetkom studija, student dobiva akademski naziv sveučilišni prvostupnik kineziologije (univ. bacc. cin.).

Mogućnost zapošljavanja

Poslodavci koji zapošljavaju sveučilišne prvostupnike kineziolgoje su sportski klubovi, društva i savezi, različiti sportski instituti, udruge za rekreaciju, kineziterapijske i rehabilitacijske ustanove, društva i udruge i sl.

Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Student koji završi ovaj studijski program može nastaviti studirati na Kineziološkom fakultetu u Splitu, na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno na jednom od četiri specijalistička stručna diplomska studija. Na osmoj razini HKO-a može nastaviti studij na Poslijediplomskom doktorskom studij kineziologije. Studij/i niže razine predlagača ili drugih ustanova u RH s kojih je moguć upis na predloženi studij. Preddiplomski sveučilišni studijski program kineziologije se upisuje nakon završene srednje škole.

Akademski naziv i kratica: prvostupnik kineziologije, univ. bacc. cin.

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

Uvjeti i način studiranja

Diplomski studij kineziologije izvodi se kroz dvije studijske godine. Svaka studijska godina ima dva semestra, odnosno četiri četvrtine. Student završava studij kada sakupi svih 180 ECTS-a i obrani Diplomski magistarski rad.

Studenti u svakom semestru slušaju obavezne predmete i jedan do 3 izborna predmeta, ovisno o semestru. Nastava na studijskom programu se u pravilu provodi kroz predavanja (grupa studenata do 150), seminare (grupa studenata do 36), kineziološke vježbe (grupa studenata do 18), laboratorijske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete iz područja biomedicinskih znanosti, terenske vježbe (grupa studenata do 12) za predmete nekih sportova (Skijanje, Sportovi na vodi), te metodičke vježbe (grupa studenata do 10) za predmete Kineziološka metodika 1 i 2.

Mogućnost zapošljavanja

Poslodavci koji zapošljavaju sveučilišne magistre kineziologije su osnovne i srednje škole, predškolske institucije, sveučilišta i fakultetu, laboratoriji i dijagnostički centri, sportski klubovi, društva i savezi, različiti sportski instituti, udruge za rekreaciju, kineziterapijske i rehabilitacijske ustanove, društva i udruge i sl.

Mogućnost nastavka studija na višoj razini

Studenti koji završe ovaj studijski program mogu nastaviti studirati na Kineziološkom fakultetu u Splitu, na Poslijeddiplomskom doktorskom sveučilišnom studiju kineziologije.

Akademski naziv i kratica: magistar kineziologije, mag. cin

           

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

O studiju

Studij traje tri godine (šest semestara) tijekom kojih studenti prikupljaju minimalno 180 ECTS bodova. Eventualna nastava na izvankurikularnim kolegijima se odvija isključivo tijekom prva dva semestra u prvoj istraživačkoj godini. U načelu, tri godine studija predviđene su isključivo za znanstveno-istraživački rad, odnosno izradu disertacije. 180 ECTS bodova stječe se aktivnostima uz originalno znanstveno istraživanje koje rezultira izradom i obranom doktorske disertacije.

Cjelokupni doktorski studij sastoji se od slijedećih kategorija, aktivnosti:

  • znanstvene škole
  • znanstveni kongresi
  • znanstveni radovi
  • izvješća mentora

Završetkom studija i obranom disertacije stječe se akademski stupanj doktora društvenih znanosti iz polja Kineziologija.

Akademski naziv i kratica: doktor znanosti, dr. sc.           

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

O studiju

Završetkom preddiplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 180 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na stručnom preddiplomskom studiju:

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz predmeta temeljnih kinezioloških znanosti i interdisciplinarnih područja (obvezni predmeti), a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), izbornih sportova i izbornih predmeta.

Akademski naziv i kratica: stručni prvostupnik/prvostupnica kineziologije (sportski trener/trenerica; trener/trenerica kondicijske pripreme sportasa; trener/ica rekracije i fitnesa; kineziterapeut/kineziterapeutkinja), bacc.cin.

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

O studiju

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije studenti stječu 120 ECTS bodova. Postoje 4 smjera na specijalističkom diplomskom studiju:

 

Na ovoj razini studija studenti svih studijskih grupa slušaju zajedničku nastavu iz obaveznih predmeta, a posebno nastavu iz specijalističkih predmeta (po pojedinim smjerovima), izbornih sportova i izbornih predmeta (ovisno o modulu).

Akademski naziv i kratica: stručni specijalist/specijalistica kineziologije (sportski trener/trenerica; trener/trenerica kondicijske pripreme sportaša; trener/ica rekreacije i fitnesa; kineziterapeut/kineziterapeutkinja), struc.spec.cin.

ZAŠTO BAŠ KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Kineziološki fakultet u Splitu dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.

Tijekom studija studenti Kineziološkog fakulteta u Splitu uvode se u znanstveno-istraživački rad sudjelovanjem u istraživačkim projektima i znanstveno-stručnim skupovima te pisanjem znanstvenih i stručnih radova.

KIF potiče darovite studente na edukaciju u sferi mjerenja i analize podataka te praćenja suvremenih dosega u svjetskim bazama podataka kao i upotrebom suvremene tehnologije u programiranju i kontroli u procesu vježbanja. Tako obrazovan kadar u stanju je znanstveno utemeljiti proces vježbanja u svim područjima primijenjene kineziologije i vrednovati efekte koji se očekuju primjenom vježbanja, posebno u području zdravlja, odgoja, sporta i gospodarstva. Zajedničkim programskim osnovama i izbornim sadržajima formira se stručnjak za programiranje u područjima primijenjene kineziologije, diferencirano prema spolu i različitim stanjima psihosomatskog statusa djece, mladeži i odraslih. Osposobljava se za organiziranje izvannastavnih aktivnosti na svakom stupnju obrazovanja u svojoj obrazovnoj organizaciji, kao i u nizu sportskih i rekreativnih sadržaja polaznika odgojno-obrazovnih institucija u gradu, županiji i državi.

Odsjek cjeloživotnog učenja Kineziološkog fakulteta u Splitu provodi cijeli niz programa obrazovanja odnosno osposobljavanja odraslih. Samo neki od programa su: osposobljavanja za poslove trenera-ice rukometa, osposobljavanje za poslove trenera-ice pilatesa i joge, osposobljavanje za poslove trenera-ice košarke, osposobljavanje za poslove trenera-ice karatea, osposobljavanje za poslove trenera biciklizma, osposobljavanje za poslove instruktora-ice grupnog fitnesa uz glazbu itd.

KIFST osigurava poučavanje usmjereno na studente koje je izuzetno dinamično i kreativno. S obzirom da se radi o nastavničkom fakultetu, primjenjuje se veliki broj različitih metoda učenja i poučavanja. Generalno, nastava na fakultetu izvodi se kroz: predavanja, kineziološke vježbe, laboratorijske vježbe, terenske vježbe i seminare.

U slučajevima kada se predviđa usvajanje praktičnih znanja, na KIF-u se primjenjuju odgovarajuće metode praktičnog učenja kroz pedagošku i stručnu praksu.

Fakultet je razvio funkcionalan sustav učenja na daljinu i studentima su na Moodle platformi dostupni svi materijali za učenje.

Nastava se, osim u zgradi KIF-a, održava i u suradnji s nastavnim bazama. Samo neke od nastavnih baza su: HNK Hajduk, Splitski savez športova, Sportski savez invalida grada Splita, Taekwondo klub Marjan, Joker fitness d.o.o., Ženski akademski rukometni klub Split, UŠR Ciciban, Klub odbojke na pijesku ŽNJAN, Stolnoteniski klub Split, Koturaljkaški klub Split, Biciklistički klub Marjan i mnoge druge.

KIFST omogućava studentima stjecanje međunarodnog iskustva te postoji  funkcionalan sustav poticanja studiranja inozemnih studenata na visokom učilištu. U prvom redu radi se o studentskoj razmjeni putem programa Erasmus+. U ovom trenutku studenti Fakulteta međunarodno iskustvo mogu stjecati na ustanovama s kojima fakultet ima potpisane sporazume o razmjeni, 33 Sveučilišta u sklopu programa Erasmus te 8 sveučilišta u Ceepus programu.

U sklopu znanstvenih istraživanja, nastavnici i studenti su uključeni u znanstvene projekte kojim omogućujemo daljnji rad, napredak ili zapošljavanje studenata. Projekti koje provodi ili je provodio KIF: projekt HRZZ-a, projekt HKO-aprojekt SEECEL-a,…

Na KIF-u djeluje Odbor za unaprjeđenje kvalitete Fakulteta koji organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete te surađuje s Centrom za unaprjeđenje kvalitete na Sveučilištu u Splitu.

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Kineziološki fakultet u Splitu kako mu i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Drugim riječima, studirati kineziologiju u Splitu znači disati ovaj strastveni mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije ni to mala stvar.

Za više informacija posjetite https://web.kifst.unist.hr  ili broj telefona: 021 302 444

Vidimo se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu!