ZAŠTO STUDIRATI NA PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU - MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA - SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Mediteran nije bez razloga kolijevka svjetske kulture. Život na Mediteranu kroz povijest bio je bremenit, ali blagodatna klima i plodno tlo bili su značajni preduvjeti za razvoj najvećih ljudskih civilizacija.

Poljoprivreda mediteranskog područja RH izrazito je heterogena, kako u svojim proizvodnim mogućnostima, tako i po stupnju razvijenosti. Ovaj prostor karakteriziraju tri različita područja: otočno, priobalno i zaobalno, koji odražavaju svoje posebnosti i u raznovrsnosti poljoprivredne proizvodnje. Iako je značenje poljoprivrede u društvenom i gospodarskom razvoju mediteranskog područja RH promijenjeno, poljoprivreda i danas čini nedjeljiv segment ukupnoga gospodarstva ovoga prostora, što joj svakako daje važnu ulogu i u budućem razvoju ovoga dragocjenog nacionalnog prostora.

Mediteran nije bez razloga kolijevka svjetske kulture. Život na Mediteranu kroz povijest bio je bremenit, ali blagodatna klima i plodno tlo bili su značajni preduvjeti za razvoj najvećih ljudskih civilizacija.

Kada gledamo iz perspektive svjetske poljoprivrede na Mediteran danas, može se izdvojiti nekoliko bitnih komparativnih prednosti:

 • raznovrsnost svih prirodnih čimbenika (klimatskih, hidroloških, orografskih, pedoloških i vegetacijskih) sa vrijednim prostornim resursima,
 • značajni potencijal vrijednog poljoprivrednog tla i ekološki očuvanog okoliša,
 • postojanje autohtonih poljoprivrednih proizvoda,
 • razmjerno očuvani autohtoni krajobraz,
 • visoko razvijeno turističko receptivno tržište te mogućnost profiliranja turističkog proizvoda na temelju očuvanog okoliša, povijesne i kulturne baštine te mediteranske prehrane i načina života.

U recentnom razdoblju na globalnoj razini jača svijest o zdravoj prehrani kao preduvjetu za kvalitetan i dugovječan život te o poljoprivredi kao strateškoj djelatnosti koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju.

Agronomima su danas potrebna vrlo raznolika znanja koja obuhvaćaju različita znanstvena područja od prirodnog, biotehničkog i tehničkog do društveno-humanističkog i umjetničkog jer se uz proizvodnju hrane, današnji poljoprivrednici bave očuvanjem, zaštitom i održivim korištenjem prirodnih resursa kao i uređenjem krajobraza i okoliša. Poljoprivredna proizvodnja danas suvremena je i tehničko-tehnološki kompleksna djelatnost koja se nalazi pred izazovom prilagodbe klimatskim promjenama, što zahtijeva visoko obrazovane i specijalizirane stručnjake-agronome.

STUDIJ MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA NA SVEUČILIŠTU U SPLITU

Preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda ustrojen je 2019. godine kada je upisana prva generacija studenata. Senat Sveučilišta u Splitu donio je na 10. sjednici održanoj 30. travnja 2019. godine Odluku o osnivanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda (Klasa: 003-08/19-05/00010, Urbroj: 2181-202-03-01-19-0003, od 30. 04. 2019.). Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvršilo je 05. lipnja 2019. godine upis predloženog studijskog programa u Upisnik studijskih programa (Klasa: 602-04/19-13-00056, Urbroj: 533-04-19-0003, od 05. 06. 2019.) te je Sveučilište u Splitu steklo pravo za njegovo izvođenje. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu na 34. sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine za sjedište studija Mediteranska poljoprivreda utvrđuje se Grad Sinj, prostori Viteškog alkarskog društva Sinj (Klasa: 003-08/19-05/00034, Urbroj: 2181-202-03-01-20-0010, od 24. 09. 2020.). Studij se izvodi u raspoloživim prostorima Sveučilišta u Splitu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša i u prethodno navedenom prostoru u Sinju, što korespondira sa policentričnim regionalnim razvojem i metropolitanizacijom Splita. U izvođenju nastave na studiju Mediteranska poljoprivreda sudjeluju nastavnici i suradnici Sveučilišta u Splitu (Sveučilišni odjel za studije mora, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kineziološki fakultet i Ekonomski fakultet), partnerske ustanove Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Dubrovniku i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Također, nastavne baze studija su etablirani gospodarski subjekti u poljoprivredi (Jako vino d.o.o., Provin Grabovac d.o.o., Saints hills d.o.o.).

Studij Mediteranska poljoprivreda razvija visokoobrazovnu djelatnost u području biotehničkih znanosti, polju poljoprivreda, što ga čini specifičnim i prepoznatljivim studijem Sveučilišta u Splitu, poglavito u kontekstu njegove mediteranske orijentacije.

 

STUDIJSKI PROGRAM

Trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA (180 ECTS bodova) ima dva smjera: Hortikultura te Vinogradarstvo i vinarstvo koji studenti/ice odabiru nakon prve godine studija.

Po završetku studija studenti/ice stječu akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inžinjer/inžinjerka mediteranske poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.).

U fokusu nastavnog programa studija su specifični agroekološki uvjeti mediteranskog područja i poljoprivredne biljne proizvodnje u ovom području: vinogradarstvo-vinarstvo, mediteransko voćarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo, uzgoj ukrasnog, aromatičnog i ljekovitog bilja. U nastavnom programu studija zastupljeni su i agroekonomski sadržaji, sigurnost i kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te uređenje krajobraza.

MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA NAKON ZAVRŠENOG STUDIJA MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA

Raspon radnih mjesta koje tržište nudi je širok, a neka od njih su:

 • tehnolog i/ili voditelj proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu (OPG, poljoprivredni obrt, poljoprivredna zadruga, trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti),
 • tehnolog i/ili voditelj u proizvodnji voća, maslina, grožđa, povrća, cvijeća i ukrasnog bilja,
 • tehnolog i/ili voditelj proizvodnje u rasadniku voćnih, loznih i sadnica ukrasnog bilja,
 • tehnolog, voditelj proizvodnje i/ili prodaje u poslovnim subjektima za proizvodnju i/ili distribuciju sjemena i presadnica,
 • tehnolog i/ili voditelj proizvodnje i/ili prodaje u poslovnim subjektima za proizvodnju i promet poljoprivrednih inputa,
 • tehnolog i/ili voditelj proizvodnje u poslovnim subjektima za preradu i promet poljoprivrednih proizvoda,
 • tehnolog i/ili voditelj proizvodnje u uljari,
 • tehnolog i/ili voditelj proizvodnje u vinariji,
 • stručni suradnik u tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave u području poljoprivrede i ruralnog razvoja.

ZAŠTO BAŠ  PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA?

 • Poljoprivreda je temeljna gospodarska djelatnost koja je zbog svoje osnovne i glavne uloge proizvodnje hrane nezamjenjiva za život ljudi na zemlji.
 • U fokusu studija Mediteranska poljoprivreda je multifunkcionalni koncept poljoprivrede koji predstavlja poželjnu paradigmu razvoja poljoprivrede u mediteranskom području Republike Hrvatske.
 • Proaktivnom edukacijom i realizacijom odgovarajućih ishoda učenja studij Mediteranska poljoprivreda priprema i osposobljava buduće sveučilišne prvostupnike/ice (baccalaureus/baccalaurea) mediteranske poljoprivrede da budu konkurentni na suvremenom tržištu rada i ekonomiji znanja.
 • Studij Mediteranska poljoprivreda dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.
 • Mogućnost stipendiranja - studij Mediteranska poljoprivreda ubraja se u STEM područje znanosti te studenti Mediteranske poljoprivrede imaju mogućnost prijaviti se na STEM stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja koje godišnje dodjeljuje 3.400 izravnih državnih stipendija za redovite studente hrvatske državljane i državljane Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Za kraj, no nipošto najmanje važno, preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda, živi i djeluje u dva vrlo životopisna grada Hrvatske; Splitu i Sinju i neodvojiv je od njih. Drugim riječima, studirati Mediteransku poljoprivredu u ova dva mediteranska grada znači disati ih punim plućima, biti dio njih, ostaviti svoj trag u njima i njihov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije ni to mala stvar.

 

Detaljne informacije o preddiplomskom sveučilišnom studiju Mediteranska poljoprivreda, kao i informacije o upisima, mogu se dobiti na mrežnoj stranici studija www.medp.unist.hr, telefon 021/558-248 i na adresi Sveučilište u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil), II. kat.

 

Vidimo se na preddiplomskom sveučilišnom studiju Mediteranska poljoprivreda u Splitu!