ZAŠTO STUDIRATI NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Prirodoslovno-matematički fakultet jedna je od najdinamičnijih sastavnica Sveučilišta u Splitu i nemoguće je sve aktivnosti koje se odvijaju na fakultetu staviti na nekoliko kartica teksta. No, recimo osnovno…

Temeljna djelatnost Fakulteta je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti, a istraživanja se izvode još i u području biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Na Fakultetu se obrazuju nastavnici (prvostupnici i magistri edukacije) iz matematike, fizike, informatike, tehnike, biologije i kemije; inženjeri (magistri struke) iz matematike i fizike.

Studijski programi

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Studenti mogu birati između sedam preddiplomskih sveučilišnih studija koji traju 3 godine i kojima se stječe najmanje 180 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea).

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – NASTAVNIČKI SMJER

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MATEMATIKA I INFORMATIKA, SMJER: NASTAVNIČKI

Studij traje 3 godine, a po njegovu završetku student dobiva akademsku titulu sveučilišnog prvostupnika matematike i informatike. Ukupan broj matematičkih ECTS bodova  (121) i informatičkih (54) omogućuje dobivanje svih kompetencija potrebnih prvostupniku matematike i informatike, kao i nesmetan nastavak studiranja na diplomskom studiju Matematika, Matematika i informatika ili Informatika, nastavničkog usmjerenja, kako na PMF-u, tako i svugdje u Hrvatskoj ili Europi.

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski studij, nastavnički smjer mogu upisati studenti koji su na odgovarajućem preddiplomskom studiju ostvarili odgovarajući broj ECTS bodova iz traženog područja.

Diplomskim studijem se nadograđuju na preddiplomskoj razini stečena stručna znanja te se stječu odgovarajuće pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičke kompetencije nužne za uspješnu realizaciju svih obrazovnih programa u osnovnoj i srednjoj školi.

Rad nastavnika i profesora je odgovoran i plemenit posao od neizmjernog značaja za funkcioniranje obrazovanja kao i društva u cjelini.

Raznovrsnost i visoka kvaliteta kompetencija koje se ovim diplomskim studijem stječu omogućuju da se magistri edukacije obrazovani na splitskom PMF-u zaposle i na drugim radnim mjestima (na sveučilištima, institutima, laboratorijima te farmaceutskim tvrtkama), a izvrsnim studentima omogućuju nastavak znanstveno-nastavnog rada na akademskoj razini kao i upis poslijediplomskog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti ili na drugim poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu.

NASTAVNIČKI SMJEROVI

 

OSTALI DIPLOMSKI SMJEROVI

Diplomski studiji na ovom fakultetu sastoje se od niza specijaliziranih kolegija u kojima studenti uče razumijevati i proučavati pripadajuće procese.

Studij se može upisati nakon stjecanja zvanja prvostupnika na preddiplomskom studiju ili na nekom srodnom studiju uz polaganje eventualnih razlikovnih ispita. Trajanje studija je 4 semestra (2 akademske godine). Polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada stječe se 120 ECTS bodova i zvanje magistar/magistra.

 

POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJ

Poslijediplomski sveučilišni studijIstraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti

Studij je interdisciplinarnoga pristupa, u Republici Hrvatskoj jedini doktorski studij za znanstveno usavršavanje diplomiranih profesora i magistara edukacije koji bi, uz posjedovanje kvalitetnog znanja iz uže struke, bili osposobljeni za znanstveno istraživanje i unapređenje nastave u području prirodnih i tehničkih znanosti. Studiju je dodijeljena prestižna oznaka visoke razine kvalitete.

Poslijediplomski sveučilišni studij Biofizika

U većem dijelu studij je baziran na istraživanju, a u znatno manjoj mjeri na nastavi. Ponuđeni izborni predmeti vode računa o interdisciplinarnoj naobrazbi doktoranada, te se nude predmeti iz fizike, biologije i kemije. Tako studenti jednog znanstvenog polja iz područja prirodnih znanosti imaju priliku steći znanje i iz ostala dva polja.

I JOŠ MALO - ZAŠTO BAŠ PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKO FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU?

- Prirodoslovno-matematički fakultet dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.

- Prelaskom u nove prostore Zgrade tri fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Splitu 2016. godine Prirodoslovno-matematički fakultet prostorno, te znanstvenom i nastavnom opremom u potpunosti odgovara suvremenim zahtjevima nastave i organizacije ovakvih studija.

- Na Fakultetu djeluju udruga studenata Lacerta i Alumni udruga PMF-a, a Fakultet je usko povezan sa Splitskim matematičkim društvom i Fizikalnim društvom Split, u sklopu kojega je posebno aktivna studentska sekcija.

- Nastavne baze PMF-a pri kojima studenti imaju mogućnost obavljanja stručne prakse su: Prirodoslovni muzej i zoološki vrt u Splitu, splitske osnovne i srednje škole, Arheološki muzej u Splitu, Mediteranski institut za istraživanje života – MedILS, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Tommy d.o.o. split, Siemens - Zagreb, Zagrebačka banka, Zagreb, Ericsson Nikola Tesla d.d. – Zagreb i mnogi drugi.

- Odjel za biologiju PMF-a angažiran je na obnovi Botaničkog vrta u Splitu. Posebna pozornost posvećuje se poticanju i razvijanju kulture njege i zaštite prirode, kao i edukativnom i znanstveno-istraživačkom radu. Botanički vrt služi za edukaciju studenata PMF-a i srodnih fakulteta, predškolske djece, kao i učenika osnovnih i srednjih škola. U Botaničkom vrtu se održava terenska nastava, praktikumi, radionice te znanstveno-istraživački rad.

PMF SUMMER SCHOOL 2018

- Završeni studenti PMF-a u Hrvatskoj brzo nalaze posao, bilo da se radi o deficitarnim nastavnim kadrovima za izvođenje nastave iz STEM predmeta bilo izvan sustava obrazovanja i znanstvenih institucija. Sve više gospodarskih subjekata u području ICT-a, novčarske i druge tvrtke imaju potrebu za kvalificiranim kadrom koji posjeduje analitičke, matematičke, računarske i tehničke vještine.

- Nastavnici PMF-a sudjeluju  u radu Centra izvrsnosti i EDIT CODE School pri Splitsko-Dalmatinskoj županiji  gdje rade s darovitim učenicima, potiču i usmjeravaju njihov interes za STEM predmete te uče osnovama programiranja. Nastavnici i studenti PMF-a vrlo su aktivni u vrlo su aktivni i na Festivalu znanosti, Danima botaničkih vrtova i arboretuma, Noći istraživača te drugim manifestacijama koje populariziraju znanost i prirodoslovlje.

- Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu provode se vrlo raznolika znanstvena istraživanja i znanstveni projekti. Među trenutno aktivnim projektima izdvajaju se projekti financirani iz prestižnih međunarodnih fondova „Estimating contribution of sub-hourly sea level oscillations to overall sea level extremes in changing climate (SHExtreme)“, „Enhancing Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (E-AC&NL Tutor)“ i „Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain (Back-UP)“ kao i brojni drugi projekti kao što su „Otkriće i razvoj novih bioaktivnih kvaternih amonijevih spojeva derivata kinuklidina (QACBioAct)“, „Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost (CROVeS PhyBA)“, „Snaga i varijabilnost ekstremnih razina Jadranskog mora u sadašnjoj i budućoj klimi (StVarAdri)“, „Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL)“, „Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu-ARGAS, „Dinamika u sustavima u kojima postoji mikrosegregacija (DINAMIS)“...

- Na PMF-u se održavaju brojne stručne radionice i edukacije.

- Odsjek za matematiku izdaje stručno-metodički časopis ACTA MATHEMATICA SPALATENSIA SERIRIES.DIDACTICA te  znanstveni časopis za matematiku ACTA MATHEMATICA SPALATENSIA.

- Prirodoslovno-matematički fakultet odlazi u goste osnovnim i srednjim školama na širem splitskom području, sa zabavnim edukativnim radionicama iz kemije, biologije, fizike, informatike, matematike i politehnike.

- U sklopu programa Europske unije Erasmus+ studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta mogu provesti semestar na nekom od sveučilišta s kojim Fakultet ima sklopljen sporazum za razmjenu studenata.

Još puno toga čeka vas na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu kako mu i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Studirati u Splitu znači disati ovaj strastveni mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije ni to mala stvar.

Za više informacija posjetite www.pmfst.unist.hr ili se slobodno se obratite na mail: dekanat@pmfst.hr ili broj telefona: 619-248.

Vidimo se na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu!

Foto: Zoran Alajbeg / arhiva PMF-a