Zašto studirati na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu?

Glazba…

Boja…

Kamen…

Drvo…

Film…

Glas…

Riječ…

Misao…

Emocija…

Sve je to i još puno više Umjetnička akademija u Splitu

 

Umjetnička akademija objedinjava tri akademije u jednoj: likovnu, glazbenu i dramsku - raznorodna umjetnička i znanstvena pod istim krovom pružaju sve prednosti koje iz toga proizlaze (suradnja među odsjecima na zajedničkim projektima).

 

ODJEL ZA LIKOVNE UMJETNOSTI

Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija

Preddiplomski i diplomski studij (3 + 2)

Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija prvi je u Hrvatskoj ponudio zasebno nominirane kolegije iz područja dizajna u novim medijima, poput Oblikovanja web-stranica, Multimedijalne tehnologije i Računalne animacije.

Tijekom dugogodišnjeg rada u području dizajnerske izobrazbe, ovaj je odsjek razvio intenzivne međunarodne veze i aktivno pridonio unapređenju edukacijskih standarda u području vizualnih komunikacija.

Odsjek je član - utemeljitelj edukacijske mreže međunarodne udruge nacionalnih dizajnerskih udruženja  (Icograda Education Network).

Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija sudjelovao je u dva europska projekta: UrbanIxD: Designing Human Interactions in the Networked City i SpeculativeEDu (Speculative Design – Educational Resource Toolkit).

 

Odsjek za film i video

Preddiplomski i diplomski studij (3 + 2)

Odsjek za film i video nudi obrazovanje na području filma i novih medija. Studenti sa završenim preddiplomskim studijem stječu kompetencije autorskog umjetničkog izražavanja na području filma i novih medija, kao i kompetencije za rad u audiovizualnoj industriji.

 

Odsjek za kiparstvo

Preddiplomski i diplomski studij (3 + 2)

Studijski programi Odsjeka za kiparstvo zasnovani su na praktičnoj i teorijskoj nastavi. Uključuju klasičnu likovnu naobrazbu kroz predmete modeliranja i crtanja te predmete posvećene suvremenim kiparskim praksama i digitalnom 3d modeliranju. Teorijski dio programa uključuje kolegije iz povijesti umjetnosti i suvremene umjetnosti.

Odsjek za kiparstvo aktivan je u realizaciji projekata studentskih izložbi i radionica u zemlji i inozemstvu, te surađuje s visokim učilištima iz Hrvatske i inozemstva.

 

Odsjek za konzervaciju-restauraciju

Integrirani preddiplomski i diplomski studij (5)

Konzervatori-restauratori se bave očuvanjem kulturne baštine. Posjeduju specijalizirana znanja i vještine u području umjetnosti, prirodnih znanosti, kao i u drugim područjima. Studij konzervacije-restauracije združeni je studij Umjetničke akademije u Splitu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Koncipiran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina, a njegovim se završetkom stječe zvanje magistra/magistre konzervacije-restauracije. Takav je koncept usklađen s preporukama Europske mreže za izobrazbu konzervatora-restauratora (ENCoRE)..

Konzervatori-restauratori se specijaliziraju za rad na određenim materijalima ili vrsti kulturnih dobara. Ovaj studij nudi četiri specijalistička usmjerenja: konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva, konzervacija-restauracija kamena, konzervacija-restauracija zidnih slika i mozaika i konzervacija-restauracija metala i arheološke baštine.

Tijekom prve godine studenti prate sva specijalistička usmjerenja, na drugoj godini sužavaju izbor na dvije specijalizacije, a na trećoj se opredjeljuju za specijalizaciju u kojoj će se dalje profesionalno razvijati.

Odvijanje studija u regiji koja obiluje povijesnom baštinom, pruža priliku studentima konzervacije i restauracije za stjecanje iznimno vrijednih praktičnih iskustava u sklopu bogate terenske praktične nastave.

 

Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Preddiplomski i diplomski studij (3+2)

Studij Likovne kulture i likovne umjetnosti tijekom više od šest desetljeća razvitka pripadao je različitim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta u Splitu te je od osnutka bio jednim od žarišta umjetničkog i humanističkog stvaralaštva u gradu i regiji. Na temeljima ljudskih i kreativnih potencijala ovog studija stasalo je nekoliko odsjeka unutar splitske Umjetničke akademije osnivanjem koje,1997.g., ovaj studij postaje Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

 

Preddiplomski studij 

Polaznici praktičnim umjetničkim radom usvajaju temeljna znanja o likovnom izražavanju.  Treba naglasiti da je preddiplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti jedini studij na kojem se osim kompletnog pregleda povijesno-umjetničkih kolegija i kolegija iz područja likovne teorije tijekom svih 6 semestara pohađaju i praktično izvode sve osnovne likovno-umjetničke discipline. 

 

Diplomski studij 

Magistar/magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti može kompetentno organizirati i izvoditi nastavu likovnog odgoja i obrazovanja, odnosno likovne kulture i likovne umjetnosti u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama te može raditi kao muzejski ili galerijski pedagog.  

Diplomski studij nudi i tri specijalizacije: 

 • Slikarstvo 
 • Grafika 
 • 3D oblikovanje 

Sa stupnjem magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti, sukladno svojoj specijalizaciji (suplementu diplome) diplomanti su osposobljeni  i za samostalnu izlagačku djelatnost. 

Tijekom diplomskog studija studenti se senzibiliziraju i djelomično osposobljavaju za edukacijsko-terapijski rad u području terapije likovnim izrazom s populacijom koja proživljava bolest, traumu ili ima neke psihofizičke poteškoće, u dječjim i domovima umirovljenika, bolnicama i specijaliziranim školama tj. ustanovama edukacijsko-rehabilitacijskog karaktera

 

Odsjek za slikarstvo

Preddiplomski i diplomski studij   (3+2)

Studij slikarstva razvija izražavanje u slikarskom mediju kroz usvajanje slikarskih vještina s ciljem njihove primjene u individualnom umjetničkom radu. Osim same edukacije i razvoja slobodne slikarske misli Odsjek organizira brojne kolaborativne projekte kao i godišnju produkciju studentskih radova, samostalne studentske projekte te diplomske radove, redovito se predstavlja javnosti putem izložbi u renomiranim prostorima i institucijama u zemlji (Multimedijalni kulturni centar u Splitu, Galerija umjetnina u Splitu, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu, Muzej grada Splita, Stara gradska vijećnica u Splitu, Galerija Studentskog centra u Zagrebu, Galerija Academia Moderna u Zagrebu…).  Također, Slikarski odsjek organizira nacionalne i međunarodne suradnje na projektima studentskih radionica i izložbi u zemlji i inozemstvu.

 

ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST

 

Studijski programi

Glazbena teorija i kompozicija

Preddiplomski i diplomski studij

Uz izrazito praktičan pristup, koji je tradicionalno obilježje tretmana glazbeno-teorijskih disciplina u povijesti hrvatskog glazbenog školstva, specifičnost studija Glazbene teorije i Kompozicije na splitskoj Umjetničkoj akademiji jest u velikoj zastupljenosti nastavnika znanstvenika u izvedbi studijskih programa te podjednakoj pozornosti koja se posvećuje stjecanju načelno triju domena glazbenih kompetencija: teorijskih, praktičnih i pedagoških. Sukladno stečenim kompetencijama, magistri obaju programa primarno su usmjereni na rad u glazbenim školama, ali su osposobljeni i za vođenje različitih ansambala, skladateljski i aranžerski rad te rad u medijima i glazbenom izdavaštvu.

 

Glazbena pedagogija i glazbena kultura

Preddiplomski i diplomski studij

Studijski programi glazbene pedagogije/kulture prate suvremena znanstvena, teorijsko-pedagoška i umjetnička dostignuća na polju glazbene kulture i umjetnosti a usmjereni su na obrazovanje kadra koji će aktivno djelovati na polju šire glazbene kulture i pedagogije. Dosadašnji diplomirani studenti dali su veliki doprinos glazbenoj kulturi, osobito južne Hrvatske, radom u opće-obrazovnim osnovnim i srednjim školama, te doprinosom glazbenom amaterizmu (radu s klapama, amaterskim zborovima, ansamblima) s mnoštvom priznanja na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Završeni studenti pokazali su se uspješnima kao glazbeni aranžeri, urednici glazbenih programa, organizatori glazbenih događanja, skladatelji, izvođači u zabavnoj glazbi. Posebno obilježje studijskog programa kojeg odsjek podržava je i naglašen etnomuzikološki diskurs, zahvaljujući znanstvenim interesima jednog dijela nastavnika i tijesnoj povezanosti s tradicijskim glazbenim izvorištima u umjetničkom djelovanju nastavnika i studenata.

 

Glasovir

Preddiplomski i diplomski studij

Studijski program Glasovira najstariji je glazbeno-instrumentalni studij na Umjetničkoj akademiji u Splitu a njegova se kontinuirana djelatnost može pratiti najprije u okvirima područnog odjeljenja Muzičke akademije u Zagrebu, do samostalnog odsjeka koji ovaj program podržava na Umjetničkoj akademiji. Uz zadovoljavanje najviših standarda umjetničke reprodukcije, potvrđenih brojnim nagradama studenata, prije svega na državnim natjecanjima HDGPP-a i posebnoj posvećenosti ulozi glasovira u različitim komornim sastavima, studijski program posvećuje podjednaku pozornost teorijskim disciplinama i kompetencijama potrebnim za nastavnički/pedagoški rad u glazbenim školama, kao i odgoju budućih umjetničkih suradnika (korepetitora).

 

Solo pjevanje

Preddiplomski i diplomski studij

Odsjek solo pjevanja i studijski program kojeg podržava tijesno su povezani s velikom pjevačkom tradicijom i općenito naglašenim pjevačkim obilježjima Splita i Dalmacije. Ona  se očituju, kako u prirodnom bogatstvu pjevačkih predispozicija iz koje proizlaze i sva naglašeno melodijska obilježja glazbene baštine dalmatinskog kraja, tako i u bogatoj opernoj tradiciji grada Splita koncentriranoj oko Hrvatskog narodnog kazališta i Splitskog ljeta. Upravo stalna prožetost profesora i studenata odsjeka s ovim institucijama, doprinosi vjerodostojnosti izvedbe studijskog programa koji se, s jedne strane prilagođava, ali s druge i utječe na pozitivne promjene „žive“ pjevačke prakse.

 

Gudački instrumenti i gitara (Violina, Viola, Violončelo, Gitara)

Preddiplomski i diplomski studij

Odsjek podržava studijske programe Gudačkih instrumenata s tri modula (violina, viola i violončelo) i Gitare na preddiplomskim i diplomskim razinama. Iako načelno orijentirani na solističku izvedbenu izvrsnost instrumentalne reprodukcije, koju osiguravaju vrsni nastavnici odsjeka, izvedba navedenih studijskih programa usklađena je i s praktičnim zahtjevima koncertne prakse i brojnim mogućnostima skupnog muziciranja, kao i pedagoškim potrebama glazbenih škola. Odsjek ostvaruje i značajnu suradnju s orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta te je jezgra nastajanja i obnavljanja komornih ansambala u Splitu i južnom dijelu Hrvatske.

 

Puhački instrumenti (Flauta, Klarinet, Saksofon)

Preddiplomski i diplomski studij

Studijski program doseže najviše standarde suvremenih zahtjeva koncertne djelatnosti, kako u solističkom tako i skupnom muziciranju o čemu svjedoče brojne vrijedne nagrade studenata s natjecanja, nastavak studija na uglednim inozemnim glazbenim akademijama bivših studenata, veliki interes za Erasmus suradnju i iznimna aktivnost odsjeka. Osim nazočenja stalnih gostujućih predavača, različitih glazbeno-izvođačkih specijalizacija, odsjek surađuje s orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta i Puhačkim orkestrom Hrvatske ratne mornarice, a ugledna godišnja manifestacija Dani flaute, u suradnji s Glazbenom mladeži Splita, održava se uz najviša državna pokroviteljstva. Osim primarnog usmjerenja na koncertno djelovanje, odgoj studenata osigurava i pedagoški kadar u glazbenim školama i utječe na rastuću popularnost puhačkih instrumenata.

 

KAZALIŠNI ODJEL

Kazališna umjetnost (Gluma – preddiplomski i diplomski studij)

Poštujući tradiciju hrvatske prakse u odgoju glumca, studijski program prati klasične i suvremene svjetske pedagoške prakse te odabir programskih sadržaja stavlja u kontekst pripadnosti mediteranskom kulturnom krugu.

Jezgru programa čine kolegiji Gluma, Scenski pokret i Scenski govor, izvođeni u skupinama do osam studenata s naglaskom na praktičnom radu (vježbe). Studij također nudi sveobuhvatno obrazovanje iz područja književnosti, povijesti drame i kazališta, dramaturgije, hrvatskoga jezika, fonetike, povijesti umjetnosti, psihologije, sociologije i stranog jezika, uz izborne kolegije, ponuđene od treće godine studija.

Splitski studenti glume, u formalnoj i neformalnoj suradnji s kazalištima u Splitu i Dalmaciji, tijekom školovanja dobivaju priliku javnog nastupanja u dramskim i glazbeno-scenskim produkcijama.

 

ZAŠTO BAŠ UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU?

 

 • Umjetnička akademija dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu
 • Studenti Umjetničke akademije u Splitu već na studiju imaju priliku prikazati svoje radove na filmskim festivalima, izložbama, te u različitim galerijski artikuliranim prezentacijama u Republici Hrvatskoj, ali i po cijelom svijetu te su dobitnici su mnogih međunarodnih i nacionalnih nagrada
 • Umjetnička akademija u Splitu ima sporazume s preko 70 visokih učilišta iz čitave Europe (ali i Rusije i Kanade
 • Zbog malih grupa, nastava na Akademiji je praktički individualna što omogućuje nastavnicima prilagodbu nastavnog sadržaja usmjeravajući je prema individualnim afinitetima studenta (prepoznavanje njihovih snaga i slabosti; usmjeravanje; pomno praćenje napretka koji studenti ostvaruju...)
 • Akademija nudi obilje mogućnosti za stjecanje praktičnog iskustva za vrijeme studija: kroz javne izvedbe (koncerte, izložbe, predstave) i drugo
 • Akademija nudi gotovo 40 studijskih programa
 • Obiteljski pristup koji vlada Akademijom pruža umjetnicima sigurno okruženje, a oni joj vraćaju slobodom koju osjećaju, a koja je neophodna pri nastanku umjetničkog djela
 • Preko 70 sporazuma o suradnji s europskim visokim učilištima kroz program Erasmus
 • U sklopu Akademije djeluje izuzetno aktivan Alumni klub odjela za glazbenu umjetnost
 • Akademija posjeduje bogatu knjižnicu specijaliziranu za područje glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti i dramske umjetnosti. Knjižnica svojim fondom prati nastavni plan i program svih odsjeka Umjetničke akademije.  Biblioteka osigurava pristup bazama podataka, časopisima, glazbenoj zbirci i međuknjižničnu posudbu studentima, znanstveno-nastavnom osoblju i vanjskim suradnicima.
 • Akademija je podržala regionalnu inicijativu #nisamtražila
 • Beskrajan popis raznih aktivnosti: znanstveno/umjetničkih skupova, nacionalnih i međunarodnih kongresa, koncerata, izložbi, predstava, radionica, umjetničkih postignuća sve to naći ćete na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
 • velika povezanost s gradskim i regionalnim kulturnim institucijama i nezavisnom scenom, neodvojivi faktor kulturnog života grada, uključenost i velika mogućnost profesionalne prakse tijekom studija
 • Na UMASu sa studentima rade i dva hrvatska akademika: prof.dr.sc. Kažimir Hraste i prof.dr.sc. Kuzma Kovačić
 • Umjetnička akademija u Splitu nije samo mjesto obrazovanja. Prostor je to apsolutne umjetničke slobode u punom svom značenju.

Još puno toga čeka vas na Umjetničkoj akademiji u Splitu!

 

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Umjetnička akademija u Splitu kako joj i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Drugim riječima, studirati na Umjetničkoj akademiji u Splitu znači disati ovaj strastveni mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije to mala stvar.

Za više informacija posjetite www.umas.unist.hr ili se slobodno obratite na mail: office@umas.hr  ili broj telefona: 021 360 178

 

Vidimo se na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu!