ZAŠTO UPISATI STUDIJ FORENZIČNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U SPLITU?

Ponekada život od nekoga zatraži više. Forenzika je jedno od onih zanimanja koje živite, a ne samo radite. I baš poput junaka iz američkih serija koji duboko u noć s tko zna kojom šalicom kave u ruci pomiču ne samo granice struke, već i svoje osobne, izvlačeći iz sebe zadnji atom znanja ne bi li razotkrili tajnu umrlih i smirili duhove živih… Istina, to je crtica iz hollywoodskih scenarija, ali ni naša Forenzika ne priča puno drugačiju priču… Predanost, marljivost, promućurnost, znatiželjnost, neustrašivost, kreativnost… sve to krasi jednu forenzičarku, odnosno forenzičara.

STUDIJSKI PROGRAMI

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FORENZIKA

Sveučilišni preddiplomski studij Forenzika traje tri godine odnosno šest semestara i izvodi se kao redoviti studij na Sveučilištu u Splitu.

U okviru preddiplomskog studija Forenzika razlikuje se pet studijskih modula: modul Istraživanje mjesta događaja, modul Forenzična kemija i molekularna biologija, modul Forenzika i nacionalne sigurnosti, modul Financijsko-računovodstvena forenzika te modul Menadžment u vatrogastvu i istrage požara

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Forenzika studentu se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva: prvostupnik odnosno prvostupnica forenzike (univ. bacc. forens.). Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija i stečenih 180 ECTS bodova student može upisati odgovarajući diplomski studij.

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FORENZIKA

Diplomski sveučilišni studij Forenzika traje dvije godine odnosno četiri semestara, a upisuje se na temelju rezultata razredbenog postupka uz završen odgovarajući studij i ostvarenih 180 ECTS-a.

U okviru diplomskog studija Forenzika razlikuje se pet studijskih modula: modul Istraživanje mjesta događaja, modul Forenzična kemija i molekularna biologija, modul Forenzika i nacionalne sigurnosti, modul Financijsko-računovodstvena forenzika te modul Menadžment u vatrogastvu i istrage požara.

Završetkom studijskog programa stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra/magistar forenzike (mag. forens.).

Nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija Forenzika studenti imaju mogućnost upisa poslijediplomskog doktorskog studija u trajanju od 3 godine (180 ECTS) u srodnim područjima.

RAZLIKOVNI MODUL FORENZIKA

Kako bi se omogućilo daljnje školovanje i usavršavanje studenata preddiplomskih i diplomskih stručnih studija na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti je izradio plan i program razlikovnog modula (diferencijski ispiti). Razlikovni modul namijenjen je prije svega polaznicima stručnih studija koji po stjecanju stručnog naziva stručnog prvostupnika namjeravaju nastaviti visoko obrazovanje na diplomskom Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

Uvjet upisa na razlikovni modul je završen stručni studij s minimalno 180 ECTS bodova, a po čijem završetku studentima nije omogućen nastavak studiranja na diplomskim sveučilišnim studijima te pozitivan rezultat psihologijskog testiranja. Uvjeti završetka Razlikovnog modula Forenzika su uspješno položeni svi predmeti koje je polaznik upisao. Nakon završetka razlikovnog modula polaznici se mogu prijaviti za upis na diplomski studij Forenzike koji organizira Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i to na module:

 • Istraživanje mjesta događaja i (modul I.)
 • Forenzična kemija i molekularna biologija (modul II.)
 • Forenzika i nacionalne sigurnosti (modul III.)
 • Financijsko – računovodstvena forenzika (modul IV.)
 • Menadžment u vatrogastvu i istrage požara (modul V.)

 

MALO O „MODULIMA

ZANIMA TE CSI?

Istraživanje mjesta događaja

Studenti ovoga modula stječu specijalizirana znanja iz istraživanja mjesta događaja, prikupljanja, pohrane, obrade, laboratorijske analize i interpretacije dokaznih materijala. Na temelju ovih znanja i vještina budući forenzičar daje nalaz i mišljenje u sudskim postupcima te znanstvenim i stručnim radom obrađuje rezultate istraživanja i unaprjeđuje metode forenzične znanosti.

 

ZANIMA TE KEMIJA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA?

Forenzična kemija i molekularna biologija

Studenti ovog modula osposobljeni su za laboratorijsku analizu bioloških i kemijskih tragova s ciljem pružanja dodatnih informacija istražnim i sudskim tijelima, ispitivanja kontrole kvalitete i primjene akreditacijskih standarda u forenzičnim laboratorijima.

 

ŽELIŠ POSTATI STRUČNJAK ZA SIGURNOST I NACIONALNU SIGURNOST?

Forenzika i nacionalne sigurnosti

Suvremeni globalizacijski procesi rezultirali su potrebom sustavne i organizirane međunarodne suradnje u područjima globalne i nacionalne sigurnosti te djelovanja protiv organiziranog kriminaliteta i terorizma. Stupanj razvoja i rasprostranjenost primjene visoke tehnologije omogućili su počinjenje kaznenih djela u kibernetskom prostoru pa je nastala potreba za osposobljavanjem visokoobrazovanih znanstvenika i stručnjaka kompetentnih za djelovanje u tom polju.

Studenti se kroz ovaj modul pripremaju kompetencijama važnima za sigurnosno djelovanje u gospodarstvu i državnim tijelima.

ZANIMA TE FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA?

Financijsko - računovodstvena forenzika

Studente uče analizu poslovne dokumentacije i poslovnih transakcija, prepoznavanje lažiranih financijskih izvještaja, sprječavanje i otkrivanje utaje poreza, pranja novca, korupcije, vrednovanje različitih oblika imovine i trgovačkog društva kao cjeline te izradu vještačenja za potrebe sudskih postupaka.

 

ŽELIŠ POSTATI STRUČNJAK ZA MENADŽMENT U VATROGASTVU I ISTRAGE POŽARA?

Menadžment u vatrogastvu i istrage požara

Studenti se pripremaju za iznimno dinamičan i odgovoran posao iz područja upravljanja vatrogasnim postrojbama i istragama požara. Stječu kompetencije za prevenciju i zaštitu od požara i eksplozija, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacija te obavljanja drugih poslova u nesrećama i katastrofama.

 

ZAŠTO BAŠ STUDIJ FORENZIČNIH ZNANOSTI NA SVEUČILIŠTU U SPLITU?

 • Sveučilišni odjel za forenzične znanosti dio je obitelji Sveučilišta u Splitu koje je prema Times Higher Education 2021, zauzelo 801.-1000. mjesto na svjetskoj rang listi sveučilišta te je po prvi put rangirano u 10 od 17 ciljeva održivog razvoja kao jedino sveučilište u RH što ga svrstava u 4% najboljih na svijetu.
 • Sveučilišni odjel za forenzične znanosti vodeće je visoko učilište u području forenzičnih znanosti u ovom dijelu Europe. Studenti i djelatnici Forenzike redovito objavljuju svoje znanstvene radove i njihove rezultate u vodećim časopisima iz forenzičkih znanosti te srodnih područja.
 • Međunarodna suradnja - Sveučilišni odjel za forenzične znanosti je do 2021. godine uspostavio suradnju s pet sveučilišta putem Erasmus+ međuinstitucijskog programa: Universita degli Studi di Macerata, Italija; Bournemouth University, Velika Britanija; College of Accounting, Slovenija; University of Maribor, Slovenija te University of Salzburg, Austrija. Značajne su i međunarodne suradnje sa Sveučilištem u New Havenu, SAD, te sa Sveučilištem Penn State, SAD, s kojima je Sveučilišni odjel za forenzične znanosti provodi znanstvene projekte i istraživanja, organizira zajedničku nastavu te studijske posjete.
 • Forenzika je organizator i suorganizator brojnih međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova kao što su: ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine, Sigurnost povijesnih gradova, Economic and Social Development (ESD) te brojni drugi.
 • U sklopu fakulteta djeluje:
 • Laboratorij za forenzičnu i biološku antropologiju (FABaLAB) osnovan 2016. godine. Članovi laboratorija brinu o osteološkoj građi koja sačinjava preko 3000 kosturnih ostataka, od prapovijesti od Drugoga svjetskog rata. Istraživanja na navedenoj zbirci neprestano se provode od 2009. godine, iz čega je proizašlo pet doktorskih radova, kao i brojni diplomski radovi s našega Sveučilišnog odjela, ali i studenata s inozemnih sveučilišta (npr. Penn State, Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences).
 • Laboratorij za forenzičnu genetiku i biologiju (DNABioLab) služi za vježbu iz područja forenzične biologije i genetike, uključujući postupke prikupljanja bioloških tragova na mjestu događaja, forenzične obrade bioloških tragova u laboratoriju, postupke izolacije DNA iz podobnih bioloških tragova, metode umnažanja i analize DNA, interpretacije rezultata, testiranja očinstva i korištenja DNA baza podataka.
 • Laboratorij za istraživanje mjesta događaja (CSI Lab) - aktivnosti unutar laboratorija sadrže vježbe za studente iz istraživanja mjesta događaja, uključujući simuliranje očevida, izradu situacijskih planova i skica te fotografiranje, sastavljanje zapisnika o očevidu i popratnu dokumentaciju, analizu tragova krvi, načine izuzimanja i postupanja s biološkim, fizikalnim i kontaktnim tragovima, daktiloskopiju, balistiku, analizu spornih dokumenata i druge srodne grane. Osim nastavne komponente u laboratoriju se obavlja i znanstvenoistraživački rad.
 • Laboratorij za forenzično inženjerstvo (FEL Lab) - služi  održavanju nastave i provođenju istraživanja  iz područja forenzičnog inženjerstva koje se očituje u radu na kolegijima kao što su pomorska i podvodna sigurnost, korporativna sigurnost, forenzika prometnih sustava, računalna forenzika i sl.
 • Neke od nastavnih baza su: KBC Split, Klinička bolnica Merkur, AD Plastik, HGK, OTP Banka, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije…
 • Službeno glasilo američkog Sveučilišta Penn State, Penn State News, uvrstilo je među najznačajnija postignuća toga Sveučilišta u 2020. godini uspješnu identifikaciju velike Riječanke Marije Krucifikse Kozulić i njezine sestre Tereze, a koju su znanstvenici Penn Statea učinili u suradnji s hrvatskim znanstvenicima pod vodstvom prof. dr. Dragana Primorca te prof. dr. Mitchella Hollanda.
 • Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu s DIV grupom proveo je prvo serološko ispitivanje antitijela na 2019-nCoV primjenom testa AMP Rapid Test SARS-Cov 2. U istraživanju je sudjelovalo 1724 radnika DIV grupe, a od toga je u Brodosplitu obuhvaćeno njih 1316.
 • Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu i Policijska uprava Splitsko-dalmatinske (PU SD) održavaju je zajedničke vježbe studenata i djelatnika Forenzike s iskusnim stručnjacima Odjela kriminalističke tehnike PU SD. Studenti pod stručnim vodstvom iskusnih policijskih istražitelja i kriminalističkih tehničara u prostorima PU SD sudjeluju u istraživanju mjesta događaja osmišljenog za potrebu vježbe te samostalno traže, označavaju, dokumentiraju i tumače tragove i okolnosti događaja, a sve pod budnim okom policijskog istražitelja za očevide.

Još puno toga čeka vas na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti

 

Za kraj, no nipošto najmanje važno, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu kako mu i ime govori, živi i djeluje u najživotopisnijem gradu Hrvatske i neodvojiv je od njega. Drugim riječima, studirati na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti znači disati ovaj strastveni mediteranski grad punim plućima, biti dio njega, ostaviti svoj trag u njemu i njegov dio ponijeti sa sobom dalje u život… A vjerujte, nije ni to mala stvar.

Za više informacija posjetite www.forenzika.unist.hr ili se slobodno obratite na mail: forenzika@unist.hr ili broj telefona: (021) 510 180

Vidimo se na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu!