Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić sudjelovao na online sastanku čelnika alijanse Europsko Sveučilište mora

Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić sudjelovao je u utorak, 17. studenog, na online sastanku čelnika alijanse Europsko Sveučilište mora. Tom prigodom iskazana je dobrodošlica novoizabranoj rektorici Sveučilišta u Kielu, prof. dr. sc. Simone Fuldi.
Tema sastanka je bila i implementacija kratkoročne i dugoročne strategije partnerskih sveučilišta SEA-EU za postizanje ciljeva Inicijative Europskih sveučilišta, a bilo je riječi o dnevnom redu sljedećeg sastanka Upravnog odbora, koji bi se trebao održati u prosincu u Splitu.

Osnovni ciljevi Saveza su, među ostalim, razvijati najkvalitetnije akademsko, inovativno i poduzetničko okruženje koje promiče izvrsnost u obrazovanju, osposobljavanju i istraživanju u područjima specijalizacija te prenošenja znanja na društvo kroz različite aktivnosti. Ukupno 68 fakulteta uključenih u projekt razvija inovativne pedagogije i promovira najnovije digitalne tehnologije, a više od 120 tisuća studenata dobit će priliku prisustvovati nastavi ili praksi (fizički i virtualno) u jednoj od partnerskih zemalja. Jedan od ciljeva je i stvaranje otvorene baze znanja i otvaranje znanosti prema društvu u kojem živimo, s nadom da će ta dobra praksa u budućnosti nadići granice saveza.