Studentski život

Odluka Senata o raspodjeli financijskih sredstava za studentske programe na Sveučilištu u Splitu za 2019. godinu

Odluka Senata Sveučilišta u Splitu o raspodjeli financijskih sredstava za studentske programe na Sveučilištu u Splitu za 2019. godinu, financirana iz sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu i Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, na temelju Natječaja za studentske programe Sveučilišta u Splitu raspisanog i objavljenog 9. ožujka 2019. godine.

Odluka se nalazi u prilogu obavijesti.

 

Vezani dokumenti