Studentski život

Odluke o dopuni Odluke o dodjeli Rektorovih nagrada

U prilogu se nalaze Odluke o dopuni Odluke o dodjeli Rektorovih nagrada studentima Sveučilišta u Splitu koje se dodjeljuju u akademskoj godini 2018./2019. za postignuća u akademskoj godini 2017./2018.

Vezani dokumenti