Sveučilišni sport

Na Kineziološkom fakultetu predstavljen projekt SAVE - Sport protiv nasilja i isključenosti

Projekt Sport Against Violence and Exclusion – SAVE predstavljen je u četvrtak 11. travnja u prostorijama Kineziološkog fakulteta.

Naime, Kineziološki fakultet u Splitu, partner je u međunarodnom projektu kojeg izvodi ukupno 9 partnerskih organizacija iz 7 europskih država. 

- Sport protiv nasilja i isključenosti (eng. Sport Against Violence and Exclusion - SAVE) projekt je financiran u sklopu EU programa Erasmus+ Sport, a osnovni ciljevi projekta su:definiranje kompetencija potrebnih za predviđanje, izbjegavanje i prestanak nasilja, isključivanja i netolerancije kroz sport, te korištenje sporta kao ‘alata’ za rješavanje sukoba; rješavanje sukoba kao dijela budućeg kurikuluma na sveučilištima i programima cjeloživotnog učenja; izgradnja kapaciteta sportskih obrazovnih ustanova za učinkovito upravljanje uporabom ‘alata’ za rješavanje sukoba – kazao je prof.dr.sc. Zoran Grgantov, glavni istraživač projekta dodajući kako je u cilju ostvarivanja navedenih ciljeva projekta, ‘dizajn’ projekta iziskivao utvrđivanje trenutnog stanja kako bi se prikupile potrebne informacije i podaci na kojima će se temeljiti daljnje projektne aktivnosti.

O važnosti ovog projekta govorio je i prorektor prof.dr.sc. Željko Radić istaknuvši kako je paradoks što se napretkom društva nasilje ne smanjuje, stoga je prijeko potrebno o nasilju govoriti i kontinurano istraživati sve njegove aspekte u svrhu što bolje prevencije.

- Kao pravnik mislilo sam da adekavtanom kaznom najbolje možemo prevenirati nasilje, ali mislim da sport isto tako može odigrati znančajnu ulogu – kazao je prorektor Radić.

Projekt je u trenutnoj fazi izrade nastavnog programa nakon čega slijedi pilot faza u kojoj će se predstaviti kroz predavanja trenerima i studentima kineziologije. Nakon povratnih informacija program će se dodatno doraditi te kao konačan i definirati.

Kako je kazao izv.prof.dr.sc. Dražen Čular s digitalnog aspekta projekt je inovativan i moderan što je i zorno prikazano predstavljanjem web stranice projekta i moodle – online digitalne platforme za učenje gdje je program postavljen na jezicima svih zemalja uključenih u projekt.

- Klubovi su dobrodošli priključiti se on-line platformi te se  na taj način promovirati kroz SAVE projekt, jednako kao i treneri koji time dobivaju dodatne kompetencije za unaprjeđenje trenerskih programa. Finalni programi su namijenjeni za fakultete i klubove koje će ju moći koristiti u daljnjem radu – istaknuo je profesor Čular.

Na kraju je predstavljen i promo-video projekta u kojem su sudjelovali sportaši ambasadori: 
Hamza Barry - HNK Hajduk
Matea Jelić - TKD Marjan
Dina Levačić - daljinsko plivanje
Dino Sinovčić - paraplivanje
Elena Vukić - OK Kaštela
Da Min Kim - Lacrosse Split legion
Elsie Angeles - jazz dance, zumba Step
Leon Jajetić - SPK Marulianus

Više linkova