Započele su prijave na novi diplomski studij Sveučilišta u Splitu - Novinarstvo u suvremenim medijima

Započele su prijave na novi diplomski studij Sveučilišta u Splitu - Novinarstvo u suvremenim medijima, a trajat će do 22. rujna.

Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo u suvremenim medijima traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra novinarstva.

Studij će ove jeseni moći upisati 25 studenata, koji će se tijekom studija, u kreativnom okruženju i uz suvremen i interdisciplinaran pristup, uz stjecanje novinarskih znanja i vještina upoznavati i s  metodama istraživanja masovne komunikacije i obrade podataka, s povijesnim razvojem novinarstva, dobivat će temeljna znanja o medijima i osobitostima izvještavanja za pojedine medije.

Ovaj Studij povezuje teorijske i praktične segmente te nudi, uz znanja i vještine novinarstva, spektar znanja kojim se kritički vrednuju suvremeni trendovi u novinarstvu, od uloge i utjecaja umjetne inteligencije, do promjena rada u redakcijama uvjetovan kako tehnologijom tako i ekonomskim zadatostima, utjecaju dezinformacija na društvo, promjenama kod medijskih publika koje su postale fragmentirane i čiji se interesi bitno razlikuju od interesa publike masovnih  medija u 20. stoljeću.

Kolegiji unutar pojedinoga semestra tematski su povezani, a studenti u svakom semestru sukreiraju svoj studij odabirom iz ponude izbornih predmeta. Ipak, najveći naglasak je na učenju novinarskih vještina te na praksi u medijskim redakcijama od 120 sati u drugom semestru, 160 sati u trećem te čak 200 sati praktičnog rada u profesionalnoj novinarskoj redakciji u posljednjem, četvrtom semestru.

Sve to govori da će studenti u okviru studija steći naobrazbu iz područja uravnoteženog odnosa znanja, vještina i kompetencija a vezanih uz, kako tradicionalno poimanje profesionalnog novinarstva tako i nove trendove u medijima i novinarstvu.

Studij će moći upisati pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti i stekli najmanje 180 ECTS bodova.