Znanost i tehnologija

Predstavljen prvi broj matematičkog časopisa splitskog sveučilišta „Acta mathematica Spalatensia. Series didactica“

Sveučilište u Splitu, grad Split, odnosno Dalmacija, dobili su svoj prvi matematički časopis, čije će prvo tiskano izdanje biti podijeljeno u 150 škola u Splitsko-dalmatinskoj. Časopis pod nazivom „Acta mathematica Spalatensia. Series didactica“ u  izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u  Splitu i Splitskog matematičkog društva, namijenjen je širokoj populaciji, odnosno učiteljima i nastavnicima matematike u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima matematike, sveučilišnim profesorima i nastavnicima odnosno svima koji se na bilo koji način bave matematikom, a uz radove nastavnika i profesora matematike u njemu će se naći i radovi studenata.
Predstavljanje časopisa održano je u četvrtak, 14. lipnja, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a o njemu su govorili rektor Sveučilišta u Splitu prof.  dr. sc. Šimun Anđelinović, dekanica PMF-a prof. dr. sc. Jasna Puizina i glavni urednik časopisa i pročelnik Odjela za matematiku PMF-a prof. dr.  sc. Nikola Koceić-Bilan.

- Pokretanje časopisa označava snagu,  znanstvenu, strukovnu i kadrovsku, PMF-a, pogotovo Odjela za matematiku, jednog od najvećih odjela Fakulteta, koji uz skrb za matematičke studije i znanstveni rad ima širu društvenu ulogu – matematičkog referentnog centra za ovaj dio Hrvatske – kazao je Koceić Bilan. Istaknuo je da ovaj časopis ima za cilj poticanje nastavnika i učitelja matematike na pisanje radova i njihovu suradnju s PMF-om, kao i poticanje pisanja radova sveučilišnih profesora u koautorstvu sa studentima. 
- Priča oko pokretanja časopisa je započela početkom 2016. godine, taman nakon preseljenja u novu zgradu što nam je svima bio poseban poticaj, a ideja je jao brzo pala na plodno tlo – kazao je Koceić-Bilan, naglasivši kako su u prvom broju zastupljeni radovi autora iz cijele Hrvatske, zahvalivši se svima koji su na bilo koji način pridonijeli izlasku ovog časopisa. 

Dekanica Puizina je naglasila kako je riječ o hvalevrijednoj inicijativi koja je uspješno odrađena. 
- Ovim projektom se ostvaruje jedan od strateških ciljeva PMF-a, a to je pojačati  vidljivost Fakulteta i ojačati njegov ugled, a bitno će pridonijeti i razvoju matematičke znanosti, kao i približavanju učitelja i nastavnika Fakultetu. Također, PMF ima veliko iskustvo u obrazovanju nastavničkih kadrova te će ovaj časopis zasigurno pridonijeti dignitetu nastavničke struke – zaključila je dekanica Puizina. 

Rektor Anđelinović je rekao kako su u Zgradu tri fakulteta prvi uselili upravo matematičari, stoga nije ni neobično, što je ovaj časopis svoje začetke imao upravo tada.  Poticanje stručnog, nastavnog i znanstvenog rada je i jedan od ciljeva Strategije Sveučilišta u Splitu, te su ovim časopisom obuhvaćene dvije komponente.  Kazao je kako je na novoj listi Times Higher Educationa splitsko sveučilište svrstano među 100 sveučilišta mlađih od 50 godina,  a jedna od komponenti koje ocjenjuju je ugled. Stoga ovakve projekte na Sveučilištu, ustvrdio je rektor, pozdravljamo i želimo im uspjeh.