Znanost i tehnologija

TCA natječaji za konferenciju i seminar

TCA natječaji za konferenciju i seminar

Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) objavljuju dva natječaja;

- za konferenciju „The engaged university. Linking the global and the local“ na Bledu u Sloveniji u periodu od od 17. do 18. listopada u organizaciji Academic Cooperation Association (ACA) te slovenske Erasmus+ nacionalne agencije (CMEPIUS). Konferencija će se baviti internacionalizacijom visokog obrazovanja, no veći će naglasak biti na tzv. „aktivnoj ulozi visokih učilišta“ i utjecaju na lokalnu i regionalnu zajednicu. Dodatne informacije, pronađite ovdje, detaljan program ovdje, a obrazac za prijavu na ovom linku. Prijave se zaprimaju do 30. lipnja

- drugi natječaj raspisan je za kontaktni seminar pod nazivom „Building Partnerships for a Learner-Centred Approach“ koji će se održati u Bratislavi 2. – 4. listopada 2019. u organizaciji slovačke nacionalne Erasmus+ agencije. Seminar je namijenjen predstavnicima koji djeluju u području odgoja i općeg obrazovanja te u području visokog obrazovanja, i to nastavnom osoblju koji se u svom radu bave konceptom poučavanja i učenja usmjerenog na učenika. Neke od tema koje će biti predstavljene tijekom seminara jesu:

1.           Razmjena dobrih praksi vezano za inicijalno i stručno usavršavanje nastavnika u svrhu razvoja njihovih kompetencija, a koje su trenutno potrebne školama i visokim učilištima u Europi

2.           Predstavljanje inovativnih metodologija i načina podučavanja s naglaskom na učenje i učenje usmjereno na učenika

3.           Planiranje novih projekata.

Više informacija o uvjetima sudjelovanja možete pronaći na ovoj poveznici.

Prijaviti se možete putem prijavnog obrasca do 30. lipnja 2019.