Znanost i tehnologija

Sveučilište u Splitu bogatije za novu znanstvenu opremu - LC/MS QTOF maseni spektrometar na PMF-u

Sveučilište u Splitu bogatije je za novu znanstvenu opremu; riječ je o LC/MS QTOF masenom spektrometru za koju je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu održana službena primopredaja. LC/MS QTOF maseni spektrometar može prikupljanjem MS i MS/MS spektara karakterizirati analite u vrlo kompleksnim uzorcima. Ima visoku osjetljivost i širok dinamički raspon što osigurava i pouzdanu kvantitaciju. Tehničke karakteristike uređaja omogućavaju vrlo raznoliku primjenu. Može se koristiti u proteomici, metabolomici, lipidomici i praćenju metabolizma lijekova i međuprodukata metabolizma. Pogodan je za primjene kao što su otkrivanje nepoznatih spojeva u hrani, okolišu i forenzičkim uzorcima. Ima primjenu u farmakološkoj industriji u karakterizaciji bioterapeutika i proteina stanica domaćina koje se koriste za njihovu proizvodnju. 

Ukupna vrijednost nabave uređaja iznosi 3.032.500,00 kuna bez PDV-a, a nabava je realizirana u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.01.1.1.02.0018), koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ (referentna oznaka poziva: KK.01.1.1.02.) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Ukupna vrijednost projekta iznosi 85.142.157,88 kuna, od čega je iznos koji je sufinanciran EU bespovratnim sredstvima 82.870.870,38 kuna. Nositelj projekta je Sveučilište u Splitu, a projektni partneri su Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splite te Pomorski fakultet u Splitu. Razdoblje provedbe projekta je od 01. rujna 2018. do 01. travnja 2021. godine. 

Realizacija predmetne nabave predstavlja korak u ostvarivanju cilja projekta, odnosno funkcionalne integracije sastavnica Sveučilišta u Splitu, posebno tri partnera na području znanstveno-istraživačkog rada i pametne specijalizacije s naglaskom na predviđena područja zdravlja, održivog okoliša i energije, inženjerstva, biotehnologije i bioekonomije. 
Projektom su predviđena i istraživanja u koja će biti uključeni i dionici iz gospodarstva, stoga će jedan od dugoročnih rezultata projekta biti doprinos razvoju gospodarstva u sveučilišnom okruženju, što je u skladu sa Strategijom Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2015.-2020.