Znanost i tehnologija

Prof. dr. sc. Marko Trogrlić dobitnik Nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća za 2019. godinu u području društvenih znanosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je vijest da je Predsjedništvo Akademije na svojoj 3. (257.) redovitoj sjednici, održanoj 7. travnja 2020. donijelo Odluku da se prof. dr. sc. Marku Trogrliću, profesoru na Filozofskom Fakultetu u Splitu, dodjeljuje Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu za područje društvenih znanosti.

Ovu nagradu prof. dr. sc. Marko Trogrlić dobio je  za djelo

Političke bilješke Ante Trumbića 1930.-1938.,

(Hrvatski institut za povijest - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta),

Zagreb - Split, 2019.,

sv. 1., 928 str.  i sv. 2., 551. str.

kojeg je priredio zajedno prof. dr. sc. Stjepanom Matkovićem s Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, a koji je, uz prof. Trogrlića, također sudobitnikom ove nagrade.

 

O DJELU

Političke bilješke Ante Trumbića 1930.-1938.

Priredili:  Stjepan Matković - Marko Trogrlić

(Hrvatski institut za povijest - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta), 

Zagreb - Split, 2019., sv. 1., 928 str.  i sv. 2., 551. str.

 

1. Pojava djela Političke bilješke Ante Trumbića 1930.-1938.,  kojemu, kako mu i sam njegov naslov kaže,  u fokusu stoji dr. Ante Trumbića, ta najznačajnija politička figura hrvatske političke povijesti - u dva opsežna sveska – sveukupnih 1480 str., s kazalima imena i mjesta, te izvrsnom uvodnom studijom –, koje je udruženim snagama, u timskom radu,  priredio dvojac prof. dr. sc. Stjepan Matković te prof. dr. sc. Marko Trogrlić, nakon pet punih godina neumornog rada, « kopanja » po fondovima (prvenstveno) Arhiva HAZU-a, Hrvatskog državnog arhiva, Državnog arhiva u Zagrebu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Sveučilišne knjižnice u Splitu, te strpljivog listanja periodike obrađenog vremena, uvjereni smo,  nedvojbeno predstavlja golemi doprinos budućim istraživačkim nastojanjima u proučavanju Trumbićeva života i djela,  a onda i hrvatske političke povijesti konaca 19. i prve polovice 20. stoljeća.

  2. Iako sadrži brojna pisma i razne druge vrste dokumenata (pisma, nacrti, koncepti govora i tekstova, novinski članci, pravni spisi itd.), ovo djelo primarno je sastavljeno od bilježaka, napisanih « naprečac », koje – u trenutku nastanka – nisu bile (nužno) namijenjene otkrivanju drugoj osobi, još manje objavljivanju, bez obzira što se njihov autor naknadno potrudio da sva njegova relevantna pisana ostavština bude sačuvana i pohranjena za buduća pokoljenja. Ti zapisi stoga odražavaju osobne, intimne poglede bivšeg ministra, razvoj njegove misli, njegove iskrene nade, čežnje, strahove, razočaranja, ljutnje.

3. Ovi svesci omogućuju svakom čitatelju da Trumbića „prati u stopu“, da s njim doslovno « živi » iz dana u dan, nudeći mu često nova rasvjetljenja i objašnjenja o prijašnjim fazama njegovog djelovanja. Preko perspektive ovoga „splitskog mudraca“, kroz njegove bistre poglede i tumačenja, čitatelj promatra i upoznaje neslućene suptilnosti, skrivene detalje, tajne tadašnje izrazito kompleksne stvarnosti, koliko « domaće », toliko međunarodne. Saznaje mnoge nepoznate aspekte događaja, procesa, fenomena, koji su obilježili vremenski segment 1930-ih, to jest najintrigantnije desetljeće 20. stoljeća, kada se Pandorina kutija otvara, kada se oslobađaju mračne sile, pokreću mehanizmi, koji će zavladati i Jugoslavijom i Europom, te sve jasnije ih primicati prema novoj apokalipsi.

4. Posebno zanimljivi su Trumbićevi zapisnici susreta s predstavnicima političkog, kulturnog i javnog života hrvatskog prostora i cijele Jugoslavije, jer je malo tko zaobilazio starog dalmatinskog augura, « gospodina u političkoj areni », povodom boravka u Zagrebu. I « prijatelji » i protivnici su mu kucali na vrata. Hodočastili su mu sljedbenici Hrvatske seljačke stranke, obraćali su mu se vođe i pripadnici čitave lepeze hrvatske oporbe – uključujući aktiviste emigracije (!) –, strani utjecajni uglednici, glasnici vladajućih krugova i dvora, predstavnici manje-više svih stranaka države, svi koji su tražili izlaz iz političkog kaosa nastalog uslijed uspostave Šestosiječanjske diktature. Njegov utjecaj je ubrzo prepoznao i beogradski režim. Izgleda da je Trumbiću prijetila ista sudbina koja je zadesila Milana Šufflaya i Josipa Predavca...

5. Priređivači ovoga monumentalnog djela u dva opsežna sveska, na sveukupnih 1480 str., s kazalima imena i mjesta, te izvrsnom uvodnom studijom, posvećenog osobi i djelu našega Ante Trumbića objavili su ga u suizdavaštvu Filozofskog fakulteta u Splitu i Hrvatskog instituta za povijest. Plod je to,  kako je već prethodno istaknuto, timskog, neumornog rada kroz punih pet godina: istraživanja po fondovima (prvenstveno) Arhiva HAZU-a, Hrvatskog državnog arhiva, Državnog arhiva u Zagrebu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Sveučilišne knjižnice u Splitu, te strpljivog listanja periodike obrađenog vremena. Tako ovo djelo nedvojbeno predstavlja golemi doprinos budućim istraživačkim nastojanjima u proučavanju života i djela dr. Ante Trumbića a time i hrvatske političke povijesti konca 19. i prve polovice 20. stoljeća.