Znanost i tehnologija

Besplatni webinar "EuroHPC - pristup europskim superračunalima"

Sveučilišni računski centar (Srce) 18. siječnja 2022. organizira besplatni webinar pod naslovom "EuroHPC - pristup europskim superračunalima" na kojem će svim zainteresiranima pružiti najbitnije informacije potrebne za prijavu pristupa resursima za računarstvo visokih performansi  (High-Performance Computing (HPC)) dostupnim kroz pozive European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) inicijative. EuroHPC JU je zajednička incijativa Europske Unije, zemalja EU-a i privatnog sektora u svrhu izgradnje i razvoja visoko konkurentnog i inovativnog Europskog superračunalnog ekosustav koji u prvoj fazi uključuje uspostavu tri predeksaskalarna i pet petaskalarnih superračunala.

Srce organizira ovaj webinar kao voditelj nacionalnog konzorcija za uspostavu Hrvatskog centra kompetencija za HPC, a u okviru projekta “National Competence Centres in the Framework of EuroHPC – EuroCC" pa će webinar pružiti i uvid u rad EuroHPC JU-a te u projekt EuroCC.

Detaljne informacije o webinaru možete pronaći na poveznici https://www.hpc-cc.hr/2022/Pristup_EuroHPC_superracunalima.