Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
28.6.2022.
Oceanograf u Brestu Galerija slika
Image-2022-06-11-at-20.18.28.jpeg Image-2022-06-11-at-20.19.37.jpeg Image-2022-06-24-at-14.05.08.jpeg Image-2022-06-24-at-14.07.38.jpeg Image-2022-06-24-at-14.16.48.jpeg Image-2022-06-24-at-14.18.16.jpeg Image-2022-06-24-at-14.19.01.jpeg Image-2022-06-24-at-14.20.12.jpeg Image-2022-06-24-at-14.21.09.jpeg Image-2022-06-24-at-14.28.24.jpeg Image-2022-06-24-at-14.29.24.jpeg P1012221.jpg

Ciljevi

  • Cilj 4
  • Cilj 11
  • Cilj 14
  • Cilj 15
  • Cilj 17

Iako je prvo putovanje Oceanografa u skolpu SEA-EU alijanse završilo, donosimo nekoliko crtica i fotografija boravka u Brestu.

Prisjetimo se, zajedničko istraživačko krstarenje u sklopu alijanse SEA-EU 2022. pokrenuto je radi promicanja aktivnosti alijanse i jačanja znanstvene suradnje partnerskih institucija. To krstarenje ima za cilj kombiniranje međunarodne ekspertize partnera u proučavanju važnih ekoloških pitanja na paneuropskoj razini.

Za svaki projekt stvoren je međunarodni istraživački tim koji uključuje znanstvenike iz svih SEA-EU partnera koji će razviti zajedničke i isplative istraživačke programe. Timove čine renomirani iskusni znanstvenici, kao i istraživači na početku karijere, koji posjeduju primjerene kompetencije i znanja koja osiguravaju postizanje znanstvenih ciljeva.

Sa Sveučilišta u Splitu, u Brestu na Oceanografu u promatračkoj ulozi bile su tri znanstvenice; doc. Vedrana Nerlović, doc. Eli Marušić i prof. Gorana Jelić Mrčelić. Naše znanstvenice su imale priliku vidjeti uzorkovanje morske vode u vodenom stupcu, u svrhu saznanja relevantnih abiotskih čimbenika, zatim uzorkovanje fito i zooplanktona, standardnim planktonskim mrežama te fiksiranje uzoraka. Također, na brodu su sakupljani uzorci i u bentosu, naime uzorkovana je makrofauna i sediment, tom prilikom je sakupljen i uzorak za determinaciju mikroplastike, što se do sada kod klasičnih bentičkih istraživanja nije radilo.

Prema saznanju na brodu, za sada samo jedan laboratorij u Francuskoj ima mogućnost obrade uzorka mikroplastike sadržane u sedimentu.

Izvor: SEA_EU

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!