Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
9.1.2024.
Otvaranje izložbe Galerija slika
izložba intuicija.png alma cace.jpg Karin Grenc.jpg tea moric.jpg

Ciljevi

  • Cilj 11
Otvaranje izložbe „Intuicija“ na kojoj će se predstaviti umjetnice Alma Čače, Karin Grenc i Tea Morić Šitum održat će se u petak, 12. siječnja s početkom u 19 sati u Sveučilišnoj galeriji, R. Boškovića 31. Izložbu će predstaviti kustosica Vanda Franičević, a ostat će otvorena do 31. siječnja. 

Ovaj susret triju umjetnica, Alme Čače, Karin Grenc i Tee Morić Šitum, a na temu intuicije, zasniva se na kontinuitetu razmjene likovnih iskustava i svojevrsnom prožimanju najnovijih ciklusa umjetničkog stvaralaštvau 2023. godini. Sama riječ „intuicija“ dolazi od latinskog izraza u značenju za „gledanje“, „zrenje“ odnosno „umjetničko sagledavanje stvarnosti“. Koristeći se načelom intuitivne tradicije, međusobno udaljene izričaje umjetnice su približile nadopunjavajući se gotovo jednakim pogledom na svijet i pozivajući se na ženski princip. Ovime je formiran posve fluidan smjer, a koji se zasniva na prisutnosti znatno reducirane vizualne forme (slike, slikarske instalacije i kolaža te montaže prema modelu asamblaža ili ready-made događaja). 
Izložba „Intuicija“ nastala je kao nagovještaj današnjice i sutrašnjice u likovnoj umjetnosti, a s ciljem uprizorenja novih ili drugačijih likovnih rješenja. 

A l m a  Č a č e 
Stvarajući jednu likovnu priču, Alma Čače poseže za prirodnim materijalima, pa sama izrađuje „kistove“ od različitog drva i mediteranskog bilja, ili pak od vlasi kose, a slika akrilom i laviranim tušem na rižinom i japan-papiru te bugačici. Pri razradbi teme, motiv svodi na fotografski detalj. Slikajući vrlo apstraktno, postepeno razvija kompoziciju morske obale i raznolikošću kompozicijskih rješenja potiče živost u prikazivanju krajolika morskog zavičaja.

K a r i n  G r e n c 
Svoj umjetnički rad Karin Grenc zasniva na preoblikovanju maritimnog svijeta Mediterana. Polazeći od njenih „drvolikosti“ kao alegorija mora, sada pak svjedočimo obradi srcolikog drva u alegorizaciji slobode duha.  
Mijenjajući volumen i plastičnost predmetima iz prirodnog okružja, Karin oblikuje trodimenzionalne predmetne kolaže tehnikom asamblaža ili jednostavno postavlja kulturne produkte u umjetnički prostor galerije kao primjerice pseudo ready-made model bilježnice. Riječ je o konceptu obnovljene likovnosti koja pripada neutralnom svijetu umjetnosti i svjedoči o različitim oblicima izvan umjetničke pojave. Drugim riječima, smionim jezikom umjetnosti iskazana je kritika potrošačke kulture i „pretjerana“ estetizma, što je postignuto ukazivanjem na sveprisutnu industrijsku stvarnost. 

T e a  M o r i ć  Š i t u m
U novijem ciklusu, geneza slikarskog izričaja Tee Morić Šitum počiva na motivu cvijeća u vazi kao trivijalnog arhetipa Prirode. Riječ je o neprikazivačkom slikarstvu otvorene, apstraktne forme. Slikarica kompoziciju gradi dajući boji oblik i konačnu formu, a pritom se služi klasičnim postulatima u tehnici ulja i akrila na platnu. Postupnim obogaćivanjem kompozicije, izviru različiti elementi slike kao modifikacije svjetla (boje) ili zvuka (tonova).
Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!