Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 46/22) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: Franka Babić, prof.

adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split, uz napomenu: „Za povjerljivu osobu – ne otvarati“
e-pošta: franka.babic@unist.hr
telefon: 021 558 244
 
Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: Dijana Banovac, mag. oec.

adresa: Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split, uz napomenu: „Za zamjenicu povjerljive osobe – ne otvarati“
e-pošta: dijana.balic@unist.hr
telefon: 021 558 268
 
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (lipanj 2022.)

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Imate pitanje? Tu smo!