Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
19.4.2022.
Raspisan natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu – ZIC

Ciljevi

  • Cilj 9
  • Cilj 16

Nakon dugog i upornog rada na formiranju strukture i sadržaja ZIC-a koji bi na najbolji mogući način odgovarao potrebama Sveučilišta raspisan je natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu – ZIC.

Cilj natječaja je izbor najboljeg i strukovno najprimjerenijeg idejnog rješenja za zgradu Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu - ZIC. Nakon odabira idejnog rješenja krenuti će se u izradu projektno-tehničke dokumentacije koja će biti potrebna za ishođenje građevinske dozvole.

Buduća zgrada je planirana kao istraživačko i eksperimentalno - razvojno središte koje će objediniti sve postojeće resurse i aktivnosti Sveučilišta u Splitu na jednom mjestu. Planirano je da se ZIC izgradi na Kampusu na parkingu koji se nalazi južno od zgrade Sveučilišne knjižnice.

Rok početka natječaja je 14.04.2022. god., a rok za dostavu natječajnih radova je 14.06.2022. god.

Natječajni elaborat objavljen je u Električnom oglasniku javne nabave u "Narodnim novinama" (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)  te na stranicama Sveučilišta: https://www.unist.hr/sveuciliste/javna-nabava/postupci-nabave/organizacija-i-provedba-arhitektonsko-urbanistickog-natjecaja-1

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju fizičke osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Na natječaju ne mogu sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi i zamjenici članova Ocjenjivačkog suda, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici kao i suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu svih nabrojanih. Sve ostale osobe koje bi narušile ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda također ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Natječaj je raspisan u sklopu provedbe projekta Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu – ZIC KK.01.1.1.09.0035.  koji je sufinanciran iz Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija'' iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!