Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
26.1.2023.
Senat Sveučilišta u Splitu usvojio definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA)

Ciljevi

  • Cilj 4
  • Cilj 8
  • Cilj 16

Na današnjoj sjednici Senat Sveučilišta u Splitu je na prijedlog prof. dr. sc. Dragana Ljutića, rektora Sveučilišta u Splitu, jednoglasno usvojio definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust (IHRA) koja glasi; "Antisemitizam je određeno poimanje Židova koje se može iskazivati kao mržnja prema njima. Postoje usmena, pismena i fizička izražavanja antisemitizma koja su usmjerena prema Židovima ili nežidovima i/ili prema njihovoj imovini, ustanovama židovske zajednice te židovskim vjerskim objektima."

Ova definicija je usvojena ususret Danu sjećanja na holokaust, koji se obilježava 27. siječnja, a kako je istaknuo rektor Ljutić, ovim činom Sveučilište u Splitu izražava potporu skorašnjem jednogodišnjem predsjedanju Hrvatske Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA) i dobrim odnosima Hrvatske i Države Izrael.

Također Senat je potvrdio izbor čelnika sastavnice izv. prof. dr. sc. Nene Torića za dekana Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, za mandatno razdoblje od 2023. do 2026. godine.

Senat je isto tako potvrdio izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje prof. dr. sc. Damira Fabijanića (MEFST) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju; prof. dr. sc. Julija Meštrovića (MEFST) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju; prof. dr. sc. Anđelka Domazeta (KBF) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju; izv. prof. dr. sc. Biljane Apostolske (PMF) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor; izv. prof. dr. sc. Mladena Hraste (PMF) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor; izv. prof. dr. sc. Srećka Jurišića (FF) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor; izv. prof. dr. sc. Mirjane Matee Kovač (FF) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor; izv. prof. dr. sc. Nikice Mihaljević (FF) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor; izv. prof. dr. sc. Anite Runjić Stoilove (FF) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor; izv. prof. dr. sc. Jelene Sedlar (FGAG) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor i izv. prof. dr. sc. Linde Vicković (FESB) u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.

Senat je usvojio prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa Financijsko-računovodstvena forenzika Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu. Program je orijentiran na obrazovanje, odnosno usvajanje novih znanja stručnjaka koji rade na odgovarajućim poslovima u poreznim upravama, revizorskim kućama, poreznim savjetodavnim službama, poslovima gospodarskog kriminaliteta pri policijskim upravama, u financijskim i računovodstvenim službama te službama obračuna poreza u velikim trgovačkim društvima.  Poseban je naglasak stavljen i na osposobljavanje polaznika za poslovanje i postupanje u međunarodnom okruženju, odnosno na nove dimenzije poslovanja koje se pojavljuju u globaliziranom poslovnom svijetu, a posebice unutar EU.

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!