Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
28.3.2023.

Ciljevi

  • Cilj 3
  • Cilj 16
  • Cilj 17

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu i Klinički bolnički centar Split organiziraju tečaj 1. kategorije "Škola infektologije ST-2023".

Tečaj će se održati od 30. ožujka do 1. travnja 2023. na Sveučilišnom odjelu zdravstvnih studija, Ruđera Boškovića 35, a namijenjen je liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, infektolozima, liječnicima hitne medicine, opće medicine te specijalizantima i specijalistima drugih usmjerenja, osobito onih koji sudjeluju u radu hitnog objedinjenog prijema.

Cilj tečaja je edukacija u prepoznavanju, dijagnosticiranju i liječenju najčešćih infektoloških sindroma u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te hitnim bolničkim prijemima uz neizostavnu prevenciju infektivnih bolesti. Uz infektologe predavači su liječnici drugih specijalnosti koji sudjeluju u dijagnosticiranju i liječenju infektivnih bolesnika te zbrinjavanju specifičnih komplikacija infektivnih bolesti. Tečaj će biti bodovan prema Hrvatskoj liječničkoj komori sukladno kategoriji tečaja prve kategorije (aktivni sudionici 20 bodova, a pasivni sudionici 15 bodova).

Dodatne informacije na mail: skolainfektologije@ozs.unist.hr

Program tečaja je u prilogu.
 

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!