Nastavne baze

Ekonomski fakultet u Splitu

Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Medicinski fakultet u Splitu