Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Dr. sc. Branka Kirigina

Dr. sc. Branko Kirigin održat će nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističke znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, dana 6. lipnja (petak) 2008. godine u 11.00 sati u dvorani H6 Filozofskog fakulteta u Splitu (Hrvojeva 8).

Vezani dokumenti