Nastupna predavanja

Obavijest o nastupnom predavanju dr.sc. Dinka Pivalice

Dr. sc. Dinko Pivalica  održati će nastupno predavanje, kao pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Fizikalna medicina i rehabilitacija dana 1.  prosinca 2016. u 11 sati  u prostorima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu,u zgradi Tri fakulteta, učionica na IV. katu, oznake E 405.

 

Tema nastupnog predavanja je "Izokinetika u dijagnostici i terapiji lokomotornog sustava".

Više informacija možete pročitati u OBAVIJESTI.