Nastupna predavanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu u organizaciji međunarodnog projekta CABUFAL

Sveučilište u Splitu jedan je od partnera u međunarodnom projektu CABUFAL (Capacity Building of the Faculty of Law, University of Montenegro - curricula refreshment, boosting of international cooperation and improving human, technical and library resources), financiranom iz programa Erasmus+, KA2, Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja. Cilj ovog trogodišnjeg projekta (2016-2019) je reforma studijskog programa i trening nastavnika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u području EU prava.

Pod okriljem projekta CABUFAL, a u okviru radnog paketa pod voditeljstvom splitskog Pravnog fakulteta, organiziraju se i studijski posjeti partnerskim institucijama. Tako je u Splitu tijekom mjeseca listopada organiziran studijski posjet za kolege s Pravnog fakulteta iz Podgorice, te za predstavnike Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu i Sudskog savjeta Crne Gore. Za goste i studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu organizirana je tom prilikom, između ostalog, posebna serija predavanja iz područja europskog prava, a predavači su bili prof. dr. sc. Arsen Bačić, prof. dr. sc. Silvija Petrić, doc. dr. sc. Lucija Sokanović te doc. dr. sc. Marija Pleić. Posjet Pravnom fakultetu prethodio je potpisivanju sporazuma o suradnji između Sveučilišta u Splitu i Univerziteta Crne Gore.

Voditelj projekta za Pravni fakultete Sveučilišta u Splitu i koordinator radnog paketa je izv. prof. dr. sc. Petar Bačić.